EU 04 Oct 2017

EU:s vision om hanteringen av immateriella rättigheter efter Brexit

UPPDATERING 2020-02-14: Nu vet vi mer om processen efter Brexit. Läs gärna den uppdaterade informationen: Så påverkar Brexit era EU-varumärken

 

Efter den fjärde förhandlingen med Storbritannien har EU den 21 september publicerat ett dokument där man formulerat sin ståndpunkt om hur befintliga immateriella rättigheter bör behandlas mellan EU och Storbritannien vid ett utträde ur unionen. EU vill på detta sätt se till att värna om de rättigheter innehavare har samt minska osäkerheten vid stundande Brexit.

Nedan är en sammanfattning av EU:s ståndpunkt vad gäller EU-varumärken, geografiska beteckningar, registrerade designrättigheter och oregistrerade designrättigheter samt patent:

* Om du äger någon immateriell gemenskapsrättighet som beviljats ​​innan Storbritannien lämnar EU, bör du därefter erkännas som innehavare av en motsvarande och verkställbar nationell immateriell rättighet i Storbritannien.

I de fall det finns geografiska beteckningar, ursprungsbeteckningar som är skyddade samt andra skyddade villkor när det gäller jordbruksprodukter som omfattas av EU-lagen, bör detta innebära att Storbritannien ska stifta nödvändig nationell lag som föreskriver fortsatt skydd efter utträdet.

Införandet av dessa regler ska inte resultera i några kostnader eller i vart fall ska sådana kostnader hållas till ett absolut minimum.

* EU anser också att gemenskapsrättigheterna i en pågående ansökningsprocess (såsom rätten till prioritet) som ännu inte är beviljad vid utträdesdagen, inte ska gå förlorade.

* Om en ansökan är inlämnad före utträdet ska man få rätt att erhålla ett skyddsintyg för patent, ett s.k. Supplementary Protection Certificate, eller en förlängning av ett skyddsintyg i Storbritannien efter utträdet.

Databaser som har skydd i EU och Storbritannien ska fortsatt ha skydd även efter utträdet.

Rättigheter som upphört att gälla innan Brexit skall fortsättningsvis inte gälla varken i EU eller Storbritannien.

EU:s dokumentation kan läsas i sin helhet här 

Läs mer om Brexit i våra tidigare nyheter här: December resp. Juni 2016

Andra nyheter

 • Sverige 14 Sep 2022

  Med fondpengar – skydda dina IP-rättigheter

  Läs mer

 • Sverige 24 Aug 2022

  Välkommen Cao – vår nya European Patent...

  Läs mer

 • Sverige 07 Jul 2022

  Välkommen Christina!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi