Stockholm 01 Feb 2018

Fängelsestraff för fakturabedrägeri avseende EU-varumärken

Svea Hovrätt har i ett avgörande från den 20 december 2017 dömt ett tjugotal personer för bedrägeri avseende deras utsändande av falska fakturor avseende EU-varumärken. Fakturorna såg ut att komma från EU:s immaterialrättsmyndighet OHIM (numera EUIPO) och hade skickats till flera hundra personer i ett antal länder. Samtliga mottagare hade tidigare sökt EU-varumärken vid OHIM.

Svea Hovrätts dom följde en överklagad friande dom från Uppsala Tingsrätt. Hovrätten gjorde en annorlunda bedömning än tingsrätten avseende huruvida mottagarna av fakturorna hade vilseletts till betalningen av faktorerna.

I hovrätten ändrade man tingsrättens dom avseende bedrägeri, och godtog inte tingsrättens argumentation om att mottagarna hade saknat faktiska bevis om varför de hade betalat fakturorna. Man ansåg istället att eftersom mottagarna hade betalt fakturorna och att de hade trott att fakturorna kom från OHIM så var detta tillräckligt.

Den huvudsakliga åtalade personen, SR, dömdes därför till grovt bedrägeri i 355 enskilda fall. En annan åtalad, DN, dömdes för medhjälp till grovt bedrägeri för samtliga fall utförda av SR, och grovt bedrägeri i 33 enskilda fall där han själv utfört bedrägeriet. SR dömdes till fängelse i 4 år och 8 månader, medan DN dömdes till fängelse i 2 år och 9 månader.

18 stycken andra personer åtalades också för grovt bedrägeri och för medhjälp till grovt bedrägeri, då dessa personer hade låtit deras bankkonton användas i bedrägeriverksamheten, samt i vissa fall även mailat de falska fakturorna. Två av dessa personer dömdes till fängelse.

Fängelsestraffens längd ligger högt i straffskalan för grovt bedrägeri, vilket motiverades av hovrätten dels på grund av de försvårande omständigheterna, bedrägeriets stora omfattning, det organiserade tillvägagångssättet, samt att fakturorna såg ut att ha kommit från OHIM.

Avslutningsvis så dömde tingsrätten även ut skadestånd i samtliga 74 fall där mottagarna av de falska fakturorna hade fört talan om ersättning. Ersättningen motsvarade det betalade beloppet samt ränta.

Om du känner dig osäker kring en faktura du har fått ska du kontakta din immaterialrättsrådgivare. Vi har också en lista med oseriösa aktörer som har skickat falska fakturor tidigare: Varningslista.  

Andra nyheter

 • Sverige 22 Jun 2021

  Vi är IP Stars!

  Läs mer

 • Sverige 02 Jun 2021

  IVA:s 100-lista: Forskning för hållbar krisbe...

  Läs mer

 • Alicante 24 May 2021

  Våra kollegor i Alicante hälsar!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi

 • Jordglob

  Stockholm

  Huvudkontor

  Groth & Co KB
  Box 6107
  SE-102 32 STOCKHOLM

  Besöksadress:
  Birger Jarlsgatan 57 B, 113 56 Stockholm
  SVERIGE
  Telefon: +46 8 729 91 00
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +46 8 31 67 67

  Visa på karta

 • Jordglob

  Alicante

  Groth & Co KB
  Avda. De Aguilera 19-1 B
  ES-03007 ALICANTE
  SPANIEN
  Telefon: +34 96 592 04 55
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +34 96 592 05 03

  Visa på karta

 • Jordglob

  München

  Groth GmbH
  Rosenkavalierplatz 4
  DE-81925 MÜNCHEN
  TYSKLAND
  Telefon: +49 89 982 952 63
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +49 89 982 952 65

  Visa på karta

 • Jordglob

  Shanghai

  Groth & Co KB
  378 WuKang Road, Office 303
  200031 SHANGHAI
  KINA
  Telefon: +86 1361 180 4064
  E-post: info@groth.eu

  Visa på karta