Worldwide 02 May 2018

Fler kvinnor bland sökta patent

De flesta uppfinnare är fortfarande män. Men under 2017 fanns det minst en kvinnlig uppfinnare listad i 31% av de 243 500 internationella patentansökningar som WIPO mottog. Trenden är positiv. För tio år sedan var motsvarande siffra endast 23 procent.

Sverige ligger tyvärr ovanligt långt ner på listan. I statistiken över flest sökta patent per invånare ligger Sverige på plats nummer två efter Schweiz. Men när det kommer till andelen kvinnor bland uppfinnare i patentansökningar hamnar Sverige först på plats 15 med 24%. Listan toppas av Sydkorea (50%), Kina (48%) och Belgien (36%).

De teknikområden som har flest kvinnliga uppfinnare i patentansökningarna till WIPO är bioteknik, medicin och kemi.

Procent av publicerade internationella patent med minst en kvinna listad som uppfinnare

 • 1 Sydkorea 50,3%
 • 2 Kina 47,9%
 • 3 Belgien 35,7%
 • 4 Spanien 35,4%
 • 5 USA 32,8%
 • 6 Frankrike 35,5%
 • 7 Indien 28,3%
 • 8 Nederländerna 28,3%
 • 9 Schweiz 28,1%
 • 10 Israel 26,3%
 • 11 Finland 25,3%
 • 12 Kanada 24,8%
 • 13 Danmark 24,1%
 • 14 Storbritannien 23,9%
 • 15 Sverige 23,6%
 • 16 Australien 21,6%
 • 17 Japan 20,0%
 • 18 Tyskland 19,0%
 • 19 Italien 18,6%
 • 20 Österrike 15,9%

Andra nyheter

 • Stockholm 17 Jan 2022

  Groth & Co flyttar!

  Läs mer

 • Jamaica 17 Jan 2022

  Jamaica ansluter sig till Madridprotokollet

  Läs mer

 • Jamaica 13 Jan 2022

  Jamaica ansluter sig till Haag-systemet

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi