Sverige 20 Feb 2018

Förslag: Skärpta straff för immaterialrättsintrång

Torsdag 15 februari presenterade regeringens utredare, justitierådet Dag Mattsson, ett förslag om skärpta straff för allvarliga upphovsrätts- och varumärkesbrott. Förslaget går ut på att införa två nya brottsbeteckningar: grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott, med en påföljd av fängelse i upp till sex år. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

– I dag pågår det en organiserad piratverksamhet på nätet som får stora konsekvenser för hela samhället. Därför är det bra att straffskalorna för dessa brott har setts över då straffen ska stå i proportion till brottens allvar, säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon i ett pressmeddelande.

Bakgrunden till förslaget är att det idag pågår organiserad brottslighet i form av betydande piratverksamhet, vilket kan skapa allvarliga kommersiella konsekvenser för företag samt allvarliga hälso- och säkerhetsrisker för konsumenter. För att förhindra den allvarligaste formen av dessa brott behövs skärpta straff. Sverige har också i en internationell jämförelse relativ låga straff för dessa typer typ av brott.

Förslaget innebär att den som gör sig skyldig till upphovsrätts- och varumärkesbrott av normalgraden ska kunna dömas till böter eller fängelse i upp till två år. Men om brottet är att bedöma som grovt ska den skyldige dömas till fängelse i två till sex år.

Utredaren föreslår också att all slags egendom, inte bara materiell, ska kunna tas i beslag, till exempel domännamn som har använts som hjälpmedel vid upphovsrättsbrott eller varumärkesbrott. Det här skulle innebära att den fortsatta brottsligheten under utredningstiden försvåras.

Andra nyheter

 • Sverige 22 Jun 2021

  Vi är IP Stars!

  Läs mer

 • Sverige 02 Jun 2021

  IVA:s 100-lista: Forskning för hållbar krisbe...

  Läs mer

 • Alicante 24 May 2021

  Våra kollegor i Alicante hälsar!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi

 • Jordglob

  Stockholm

  Huvudkontor

  Groth & Co KB
  Box 6107
  SE-102 32 STOCKHOLM

  Besöksadress:
  Birger Jarlsgatan 57 B, 113 56 Stockholm
  SVERIGE
  Telefon: +46 8 729 91 00
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +46 8 31 67 67

  Visa på karta

 • Jordglob

  Alicante

  Groth & Co KB
  Avda. De Aguilera 19-1 B
  ES-03007 ALICANTE
  SPANIEN
  Telefon: +34 96 592 04 55
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +34 96 592 05 03

  Visa på karta

 • Jordglob

  München

  Groth GmbH
  Rosenkavalierplatz 4
  DE-81925 MÜNCHEN
  TYSKLAND
  Telefon: +49 89 982 952 63
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +49 89 982 952 65

  Visa på karta

 • Jordglob

  Shanghai

  Groth & Co KB
  378 WuKang Road, Office 303
  200031 SHANGHAI
  KINA
  Telefon: +86 1361 180 4064
  E-post: info@groth.eu

  Visa på karta