Sverige 20 Feb 2018

Förslag: Skärpta straff för immaterialrättsintrång

Torsdag 15 februari presenterade regeringens utredare, justitierådet Dag Mattsson, ett förslag om skärpta straff för allvarliga upphovsrätts- och varumärkesbrott. Förslaget går ut på att införa två nya brottsbeteckningar: grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott, med en påföljd av fängelse i upp till sex år. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

– I dag pågår det en organiserad piratverksamhet på nätet som får stora konsekvenser för hela samhället. Därför är det bra att straffskalorna för dessa brott har setts över då straffen ska stå i proportion till brottens allvar, säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon i ett pressmeddelande.

Bakgrunden till förslaget är att det idag pågår organiserad brottslighet i form av betydande piratverksamhet, vilket kan skapa allvarliga kommersiella konsekvenser för företag samt allvarliga hälso- och säkerhetsrisker för konsumenter. För att förhindra den allvarligaste formen av dessa brott behövs skärpta straff. Sverige har också i en internationell jämförelse relativ låga straff för dessa typer typ av brott.

Förslaget innebär att den som gör sig skyldig till upphovsrätts- och varumärkesbrott av normalgraden ska kunna dömas till böter eller fängelse i upp till två år. Men om brottet är att bedöma som grovt ska den skyldige dömas till fängelse i två till sex år.

Utredaren föreslår också att all slags egendom, inte bara materiell, ska kunna tas i beslag, till exempel domännamn som har använts som hjälpmedel vid upphovsrättsbrott eller varumärkesbrott. Det här skulle innebära att den fortsatta brottsligheten under utredningstiden försvåras.

Andra nyheter

 • Sverige 14 Sep 2022

  Med fondpengar – skydda dina IP-rättigheter

  Läs mer

 • Sverige 24 Aug 2022

  Välkommen Cao – vår nya European Patent...

  Läs mer

 • Sverige 07 Jul 2022

  Välkommen Christina!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi