EU 25 Jan 2021

Hamilton vinner över Hamilton

Den tre år långa tvisten har nu fått ett klockrent slut. Företaget Hamilton International, tillverkaren av lyxiga klockor, gick vinnande ur striden om ordvarumärket ”Hamilton”. De hade lämnat in en ny EU-varumärkesansökan i syfte att erhålla exklusivitet för namnet som deras klockor benämnts med. Formel 1-föraren och sedermera entreprenören Lewis Hamilton ville förhindra att namnet ”Hamilton” används och lämnade in en ansökan om ogiltighetsförklaring. EU:s immaterialrättsmyndighet EUIPO dömde till klockföretagets fördel och invändningen avvisades helt enligt EUIPO:s domslut, i oktober 2020.

Världsmästaren i Formel 1, Sir Lewis Hamilton har med sitt företag 44IP Limited, vilket fått namnet från det loppnummer föraren har på sin bil när han tävlar för Mercedes, lämnat in en invändning mot den schweiziska klocktillverkaren Hamilton Internationals EU-ansökan för att få varumärket upphävt. 44IP försökte förhindra att de använder namnet Hamilton, som ju också är stjärnan Lewis efternamn, på sina klockor. Lewis ombud framlade att Hamilton International sökt en förlängning av respitperioden för att undkomma användningskravet på sitt tidigare registrerade varumärke, och hävdade att företaget lämnat in den nya ansökan i ond tro. Man lyfte även hindrande av fri konkurrens och rörlighet av varor, samt uttryckte farhågor om att den rivaliserande firman inte uppvisat vilken kommersiell avsikt man har att expandera på marknaden inom nya produktkategorier, som exempelvis smarta klockor.

Det Swatch-ägda, schweiziska Hamilton International AG, svarade med att den nya varumärkesansökan inte inlämnats i ond tro och man kunde bevisa att varumärket använts under de senaste fem åren. Hamilton International registrerade sitt ordmärke ”Hamilton” år 2015 i två klasser, varav den ena, klass 14, sedan dess har ändrats med ny lydelse. Därför täckte inte det tidigare registrerade EU-varumärket ytterligare produkter, mest som ett resultat av de tekniska framsteg som gjorts inom det horologiska området. Hamilton startades redan 1892 och har sedan dess tillverkat armbandsur med namnet ”Hamilton”, dvs i över 100 år.

Varumärkestvisten pågick i tre år med argumentationer och inlämnande av bevismaterial och domen föll slutligen i oktober 2020. EUIPO gick på Hamilton Internationals linje då de ansåg att klockföretaget har en seriös avsikt med sin ansökan och användning av sitt varumärke. Man resonerade bl.a att man inte är skyldig att delge sina marknadsföringsstrategier. Likaså att det ifrågasatta varumärket endast består av ”Hamilton” vilket råkar vara Lewis Hamiltons efternamn. De ansåg att 44IP:s invändning var grundlös, då det inte finns någon naturlig rätt för en person att få sitt namn registrerat som ett varumärke om det innebär att man gör intrång i en tredje parts immateriella rättigheter. Invändningen avvisades i sin helhet. Klocktillverkaren Hamiltons varumärkesansökan är därmed giltig. Då 44IP Limited förlorade tvisten ska de betala ombudskostnader till Hamilton International på 1000 Euro.

Andra nyheter

 • Sverige 14 Sep 2022

  Med fondpengar – skydda dina IP-rättigheter

  Läs mer

 • Sverige 24 Aug 2022

  Välkommen Cao – vår nya European Patent...

  Läs mer

 • Sverige 07 Jul 2022

  Välkommen Christina!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi