EU 08 Jan 2014

Horizon 2020 – EU:s nya finansiering av innovation och forskning

Horizon 2020 är EU:s nya finansieringsprogram för innovation och forskning. Programet kommer att löpa under åren 2014-2020 och har en total budget på drygt 70 miljarder Euro. 8,65 miljarder Euro är öronmärkta för små och medelstora företag. Den första ansökningsomgången lanserades den 11 december 2013 och hela programmet startade den 1 januari 2014. Med hjälp av ett nytt förenklat ansökningssystem hoppas EU att små och medelstora företag i större uträckning ska söka finansiering.

Till skillnad från den forskningskoncentrerade föregångaren FP7 syftar Horizon 2020 till att omvandla banbrytande forskning till produkter och tjänster. Istället för att som tidigare utgå ifrån ett antal tekniska forskningsområden fokuserar det nya programmet på samhällsutmaningar uppdelat på tre huvudområden.

Horizon 2020’s tre prioriterade huvudområden:

 • Excellent Science – Området syftar till att stärka EU:s ställning på den globala forskningskartan. Förutom faktisk forskning ska även stöd ges till samverkan och infrastruktur kopplat till forskning.
 • Industrial leadership – Området syftar till att göra Europa mer attraktivt för investeringar i innovation och forskning. Målet är att motverka den globala ekonomiska krisen genom att skapa jobb och tillväxt finansierat av privata investeringar i innovation.
 • Societal challenges – Området syftar till att tackla de samhälleliga problem som världen står inför. Fokus ligger på sju tvärvetenskapliga områden:
  – Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande
  – Europeiska bioekonomiska utmaningar: Livsmedelstrygghet, hållbart jord- och skogsbruk, havs-, sjöfarts- och insjöforskning
  – Säker, ren och effektiv energi
  – Smarta, gröna och integrerade transporter
  – Klimatåtgärder resurseffektivitet och råvaror
  – Europa i en föränderlig värld, inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen
  – Trygga samhällen – säkerställa frihet och trygghet för Europa och dess medborgare

Ett mål inom EU är att öka deltagandet i finansieringsprogram från industrin. Detta gäller särskilt för små- och medelstora företag. Förhoppningen är att det nya förenklade ansökningssystemet tillsammans med ökat fokus på lanseringsnära innovationer skall underlätta detta.

Finansieringen söker man som ett konsortium (som kan bestå av SME:s, universitet, Science Parks, storföretag, projektledare osv.) inom något av de fördefinierade områdena. Upp till 55% av den godkända finansieringen betalas ut i förskott. I Sverige kan företag ansöka om stöd via Vinnova på upp till 150 000 kr för att skriva en ansökan till Horizon 2020.

Mer information finns på EU-kommissionens hemsida om Horizon 2020: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Andra nyheter

 • Sverige 14 Sep 2022

  Med fondpengar – skydda dina IP-rättigheter

  Läs mer

 • Sverige 24 Aug 2022

  Välkommen Cao – vår nya European Patent...

  Läs mer

 • Sverige 07 Jul 2022

  Välkommen Christina!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi