Worldwide 30 Nov 2017

Immateriella tillgångar står för en tredjedel av värdet på sålda produkter

En tredjedel av värdet på tillverkade och sålda produkter kommer från immateriella tillgångar såsom varumärken, design och teknik. Trenden pekar också på att vikten av immateriella tillgångar kommer att öka ytterligare i framtiden. Detta enligt en ny studie av WIPO. 

Studien har undersökt de globala värdekedjor som företag använder för att tillverka produkter. Syftet är att titta på hur arbetskraft, materiella tillgångar och immateriella tillgångar bidrar till intäkter från tillverkade och sålda produkter. Studien ställer sig frågan vad det egentligen är som konsumenten betalar för när den köper en produkt.

Resultatet visar att immateriella tillgångar, så som varumärken, design och teknik, bidrar dubbelt så mycket till det totala värdet av produkterna, jämfört med materiella tillgångar som byggnader, maskiner m.m. Inom vissa varugrupper, som till exempel mat, fordon och mode, utgör immateriella tillgångar nära hälften av värdet för de tillverkade produkterna. Resultatet visar också att intäkter från immateriella tillgångar har ökat med 75% från 2000 till 2014.

Studien konstaterar att ”investeringar i immateriellt kapital är en viktig källa för ekonomisk tillväxt, och genom att bättre förstå hur dessa tillgångar skapas och utnyttjas på en globaliserad marknadsplats kan detta hjälpa politiska beslutsfattare att förfina miljön som möjliggör sådana investeringar”.

Du kan ta del av den 138-sidiga rapporten och ett antal branschstudier på WIPO:s hemsida. 

Bakom studien står FN-organet World Intellectual Property Organization (WIPO) som bland annat har till uppgift att arbeta med policy, tjänster, information och samarbete kring immaterialrätt globalt.

Andra nyheter

 • Sverige 22 Jun 2021

  Vi är IP Stars!

  Läs mer

 • Sverige 02 Jun 2021

  IVA:s 100-lista: Forskning för hållbar krisbe...

  Läs mer

 • Alicante 24 May 2021

  Våra kollegor i Alicante hälsar!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi

 • Jordglob

  Stockholm

  Huvudkontor

  Groth & Co KB
  Box 6107
  SE-102 32 STOCKHOLM

  Besöksadress:
  Birger Jarlsgatan 57 B, 113 56 Stockholm
  SVERIGE
  Telefon: +46 8 729 91 00
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +46 8 31 67 67

  Visa på karta

 • Jordglob

  Alicante

  Groth & Co KB
  Avda. De Aguilera 19-1 B
  ES-03007 ALICANTE
  SPANIEN
  Telefon: +34 96 592 04 55
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +34 96 592 05 03

  Visa på karta

 • Jordglob

  München

  Groth GmbH
  Rosenkavalierplatz 4
  DE-81925 MÜNCHEN
  TYSKLAND
  Telefon: +49 89 982 952 63
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +49 89 982 952 65

  Visa på karta

 • Jordglob

  Shanghai

  Groth & Co KB
  378 WuKang Road, Office 303
  200031 SHANGHAI
  KINA
  Telefon: +86 1361 180 4064
  E-post: info@groth.eu

  Visa på karta