Worldwide 30 Nov 2017

Immateriella tillgångar står för en tredjedel av värdet på sålda produkter

En tredjedel av värdet på tillverkade och sålda produkter kommer från immateriella tillgångar såsom varumärken, design och teknik. Trenden pekar också på att vikten av immateriella tillgångar kommer att öka ytterligare i framtiden. Detta enligt en ny studie av WIPO. 

Studien har undersökt de globala värdekedjor som företag använder för att tillverka produkter. Syftet är att titta på hur arbetskraft, materiella tillgångar och immateriella tillgångar bidrar till intäkter från tillverkade och sålda produkter. Studien ställer sig frågan vad det egentligen är som konsumenten betalar för när den köper en produkt.

Resultatet visar att immateriella tillgångar, så som varumärken, design och teknik, bidrar dubbelt så mycket till det totala värdet av produkterna, jämfört med materiella tillgångar som byggnader, maskiner m.m. Inom vissa varugrupper, som till exempel mat, fordon och mode, utgör immateriella tillgångar nära hälften av värdet för de tillverkade produkterna. Resultatet visar också att intäkter från immateriella tillgångar har ökat med 75% från 2000 till 2014.

Studien konstaterar att ”investeringar i immateriellt kapital är en viktig källa för ekonomisk tillväxt, och genom att bättre förstå hur dessa tillgångar skapas och utnyttjas på en globaliserad marknadsplats kan detta hjälpa politiska beslutsfattare att förfina miljön som möjliggör sådana investeringar”.

Du kan ta del av den 138-sidiga rapporten och ett antal branschstudier på WIPO:s hemsida. 

Bakom studien står FN-organet World Intellectual Property Organization (WIPO) som bland annat har till uppgift att arbeta med policy, tjänster, information och samarbete kring immaterialrätt globalt.

Andra nyheter

 • Stockholm 05 Oct 2021

  UNICEF väljer Stockholm för sitt innovationsk...

  Läs mer

 • Förenade Arabemiraten 30 Sep 2021

  Förenade Arabemiraten ansluter sig till Madrid...

  Läs mer

 • Worldwide 28 Sep 2021

  Sverige – fortsatt i topp!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi