Sverige 22 Dec 2014

Apple nekas varumärkesskydd i Sverige

Apple har fått avslag av domstolen på ansökan om att i Sverige få registrera varumärken som består av återgivningar av utformningen av bolagets butiksinredning.

Vi har tidigare meddelat att Apple genom avgörande från EU-domstolen har öppnat dörrarna för varumärkesregistrering av återgivande av en butiksinredning. EU-domstolen meddelade att varje enskild myndighet i varje land måste avgöra om återgivningar av butikslayouter ska kunna registreras i varje enskilt fall. Denna fråga har nu avgjorts i Sverige avseende Apples butiker.

När Apple ansökte hos svenska PRV avslog de ansökan. Apple överklagade då PRV:s beslut till Patentbesvärsrätten, PBR. Apple hävdade att märkena hade ursprunglig särskiljningsförmåga eller i alla fall förvärvad särskiljningsförmåga på grund av att butikerna var färdiginredda och användes.

Domstolen konstaterade inledningsvis att återgivningar av butiksinredningar visserligen kan utgöra varumärken, men under vissa förutsättningar. PBR fann att Apples butiker inte avviker i betydande mån från vad som är normen i elektronikbranschen.  Återgivningen av butiksinredningen ansågs därför inte särskilja sig för de tjänster som Apples internationella registreringar omfattar. PBR ansåg också att Apple inte hade visat att särskiljningsförmåga hade förvärvats genom användning i Sverige, trots att man presenterat ett antal olika marknadsundersökningar.

Enligt domen kommer därför Apples internationella registreringar för butiksinredning inte gälla i Sverige.

Andra nyheter

 • Sverige 23 Jun 2022

  Framgång för ATG om Trav & Galopp

  Läs mer

 • Sverige 16 Jun 2022

  Trademark Prosecution Firm of the Year i Sverig...

  Läs mer

 • Worldwide 09 Jun 2022

  Camilla Hamrin igen en av ”Top 250 Women in I...

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi