Sverige 22 Dec 2014

Apple nekas varumärkesskydd i Sverige

Apple har fått avslag av domstolen på ansökan om att i Sverige få registrera varumärken som består av återgivningar av utformningen av bolagets butiksinredning.

Vi har tidigare meddelat att Apple genom avgörande från EU-domstolen har öppnat dörrarna för varumärkesregistrering av återgivande av en butiksinredning. EU-domstolen meddelade att varje enskild myndighet i varje land måste avgöra om återgivningar av butikslayouter ska kunna registreras i varje enskilt fall. Denna fråga har nu avgjorts i Sverige avseende Apples butiker.

När Apple ansökte hos svenska PRV avslog de ansökan. Apple överklagade då PRV:s beslut till Patentbesvärsrätten, PBR. Apple hävdade att märkena hade ursprunglig särskiljningsförmåga eller i alla fall förvärvad särskiljningsförmåga på grund av att butikerna var färdiginredda och användes.

Domstolen konstaterade inledningsvis att återgivningar av butiksinredningar visserligen kan utgöra varumärken, men under vissa förutsättningar. PBR fann att Apples butiker inte avviker i betydande mån från vad som är normen i elektronikbranschen.  Återgivningen av butiksinredningen ansågs därför inte särskilja sig för de tjänster som Apples internationella registreringar omfattar. PBR ansåg också att Apple inte hade visat att särskiljningsförmåga hade förvärvats genom användning i Sverige, trots att man presenterat ett antal olika marknadsundersökningar.

Enligt domen kommer därför Apples internationella registreringar för butiksinredning inte gälla i Sverige.

Andra nyheter

 • Worldwide 25 Aug 2021

  Camilla Hamrin är en av ”Top 250 Women in IP”

  Läs mer

 • EU 24 Aug 2021

  Sverige fortsatt i topp inom EU

  Läs mer

 • Brasilien 10 Aug 2021

  Skateboardåkare kan få varumärkesskydd för...

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi

 • Jordglob

  Stockholm

  Huvudkontor

  Groth & Co KB
  Box 6107
  SE-102 32 STOCKHOLM

  Besöksadress:
  Birger Jarlsgatan 57 B, 113 56 Stockholm
  SVERIGE
  Telefon: +46 8 729 91 00
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +46 8 31 67 67

  Visa på karta

 • Jordglob

  Alicante

  Groth & Co KB
  Avda. De Aguilera 19-1 B
  ES-03007 ALICANTE
  SPANIEN
  Telefon: +34 96 592 04 55
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +34 96 592 05 03

  Visa på karta

 • Jordglob

  München

  Groth GmbH
  Rosenkavalierplatz 4
  DE-81925 MÜNCHEN
  TYSKLAND
  Telefon: +49 89 982 952 63
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +49 89 982 952 65

  Visa på karta

 • Jordglob

  Shanghai

  Groth & Co KB
  378 WuKang Road, Office 303
  200031 SHANGHAI
  KINA
  Telefon: +86 1361 180 4064
  E-post: info@groth.eu

  Visa på karta