Worldwide 15 Dec 2020

Inlämnade varumärkes- och designansökningar ökade i världen år 2019

Runt 11,5 miljoner varumärkesansökningar och 1,04 miljoner designansökningar lämnades in över hela världen under 2019, vilket var en ökning från året innan med 5,9% respektive 1,3%. Antalet patentansökningar sjönk något på grund av färre ansökningar i Kina. Inkluderar man inte Kina, ökade antalet inlämningar av patentansökningar globalt med 2,3% – den högsta tillväxttakten på flera år. Sverige har som enskilt land en unik position i världen genom att ha behållit sin 13:e plats. Detta enligt WIPO: s årliga rapport World Intellectual Property Indicators.

Den nedgång på 3% av antalet inlämnade  patentansökningar i världen jämfört med föregående år, är den första nedgången på ett decennium och berodde på en minskning från kinesiska innovatörer. Räknar man bort Kina så ökade patentansökningarna globalt med 2,3% – den högsta tillväxttakten på flera år.

Kinas patentverk mottog 1,4 miljoner patentansökningar 2019, mer än dubbelt så många som i det näst mest aktiva landet, USA, där 621.453 ansökningar inlämnades. Efter USA följer Japan med 307.969, koreanska KIPO; 218.975 och European Patent Office (EPO); 181.479 st. Tillsammans svarade dessa fem patentverk för 84,7% av världens totala antal patentansökningar. Bland de fem bästa patentverken noterade Sydkorea (+4,3%), EPO (+4,1%) och USA (+4,1%) en ökning i ansökningar, medan både Kina (–9,2%) och Japan (–1,8%) minskade. Antalet ansökningar omfattar såväl nationella som utländska innovatörer.

Runt 11,5 miljoner varumärkesansökningar omfattande 15,2 miljoner klasser lämnades in över hela världen. Antalet klasser som specificerats i ansökningarna ökade med 5,9%, vilket skett 10 år i följd.

Kina hade den högsta volymen av ansökningar med 7,8 miljoner räknat per klass; följt av USA, 672,681 och Japan, 546,244; Iran, 454,925 och EU:s immaterialrättsmyndighet EUIPO; 407,712. De varumärkesmyndigheter som ligger bland topp 20 med största tillväxten mellan 2018 och 2019 är Brasilien (+22,3%), Vietnam (+19,3%), Iran (+18,4%), Ryssland (+16,5%) och Turkiet (+15,5%).

Uppskattningsvis 1,04 miljoner designansökningar omfattande 1,36 miljoner olika designs lämnades in över hela världen under 2019, vilket motsvarar en ökning med 1,3% jämfört med föregående år. Kina mottog ansökningar som omfattade 711,617 mönster, vilket motsvarar 52,3% av världens totala antal. Det följdes av EUIPO, 113,319 och Sydkorea, 69,360, USA, 49,848 och Turkiet, 46,202. Bland topp 20 rapporterade följande tvåsiffrig tillväxt i antalet design: Ryssland (+22%), Iran (+19,3%) och Australien (+10,3%).

IP-myndigheter i Asien stod för mer än två tredjedelar (68,4%) av alla designansökningar, följt av Europa (24,3%) och Nordamerika (4,2%). Notera att vissa IP-myndigheter accepterar mer än en design i samma ansökan.

Uppgifterna i World Intellectual Property Indicators, som släpptes i december, datumberäknas tills före coronapandemins utbrott.

Den fullständiga WIPO-rapporten 2020 (pdf) finns här>>

Andra nyheter

 • Sverige 14 Sep 2022

  Med fondpengar – skydda dina IP-rättigheter

  Läs mer

 • Sverige 24 Aug 2022

  Välkommen Cao – vår nya European Patent...

  Läs mer

 • Sverige 07 Jul 2022

  Välkommen Christina!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi