EU 11 Jun 2020

Intrång i immaterialrätt är ett stort problem inom EU

Immaterialrättsintensiva företag står för 45% av EU:s BNP och 96% av varuexporten från EU. Tyvärr ägnar sig organiserade kriminella grupper åt piratkopiering och andra typer av intrång i immateriella rättigheter. Förlusterna blir enorma. Inom EU under perioden 2013-2017 var de årliga förlusterna 83 md euro samtidigt som 671.000 arbetstillfällen och 15 md euro i årliga skatteintäkter gick förlorade. Detta enligt EUIPO:s rapport ”Lägesrapport 2020 om intrång i immateriella rättigheter”.

Rapporten sammanställer de senaste årens forskning om graden, omfattningen och konsekvenserna av intrång i immateriella rättigheter inom EU, och är utförd av Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO).

I en studie från 2019, som EUIPO utförde tillsammans med Europeiska patentverket (EPO), konstaterade myndigheterna att immaterialrättsintensiva företag står för ca 45% av EU:s BNP och 96% av varuexporten från EU. Dessa företag står också för 29% av sysselsättningen inom EU och betalar sin anställda 47% högre lön än andra företag.

Två gemensamma rapporter från Europol och EUIPO konstaterar att det höga värde som finns i immateriella rättigheter, i kombination med en relativt låg risk för att bli upptäckt och straffad, gör immaterialrättsintrång till en tilltalande och vinstgivande brottslig verksamhet. Samma rapporter konstaterar att organiserade kriminella grupper är kraftigt inblandade i förfalskning och piratkopiering, samt att immaterialrättsintrång ofta kombineras med till exempel penningtvätt och människohandel.

En annan undersökning från 2019, utförd av EUIPO och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), uppskattade intrången i immateriella rättigheter under 2016 till 3,3 % av den internationella världshandeln. Samma undersökning kom fram till att upp till 6,8% av EU:s import, eller 121 md euro per år, utgörs av förfalskade varor.

I en annan gemensam studie från 2020, undersökte EUIPO och OECD förfalskning av läkemedel. Där framkom att mediciner mot svåra sjukdomar också utsätts för förfalskning, däribland antibiotika, cancerbehandlingsmedel och läkemedel mot hjärtsjukdomar. En rapport av Europol från april 2020 konstaterar också att under rådande Coronapandemi har förfalskare börjat framställa falska test-kit, förfalskad skyddsutrustning och falska mediciner som påstås bota sjukdomen.

EUIPO har även undersökt konsumenternas motiv till att köpa förfalskade varor och piratkopior. Bland orsakerna finns bland annat lägre priser, god tillgänglighet och en låg grad av social stigmatisering kopplad till konsumtionen av förfalskningar.

 

Rapporten finns att läsa i sin helhet på EUIPO:s hemsida

 

Andra nyheter

 • Sverige 23 Jun 2022

  Framgång för ATG om Trav & Galopp

  Läs mer

 • Sverige 16 Jun 2022

  Trademark Prosecution Firm of the Year i Sverig...

  Läs mer

 • Worldwide 09 Jun 2022

  Camilla Hamrin igen en av ”Top 250 Women in I...

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi