Sverige 02 Jun 2021

IVA:s 100-lista: Forskning för hållbar krisberedskap

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) har presenterat sin lista över forskningsprojekt med affärspotential som har fokus på beredskap och samhällets förmåga att hantera kriser. Temat ”Hållbar krisberedskap” är en direkt följd av coronapandemin och andra utmaningar vi står inför. Projekten på IVA:s 100-lista är utvalda för att skapa värde för företag eller samhälle och är tillämpbara inom olika kategorier.

Med IVA:s 100-lista vill man belysa behovet av att forskare och företag hittar varandra och samverkar kring de samhällsutmaningar vi står inför. Genom att bygga broar mellan akademi och näringsliv ger man forskning med potential att förändra världen större möjligheter att omsättas till faktisk nytta och därmed ökad svensk konkurrenskraft. En stor del av de utmaningar som coronapandemin orsakar är kopplade till krisberedskap och vår förmåga att hantera kriser. Men forskningen på årets 100-lista är inte begränsad till pandemier utan adresserar också andra samhällsövergripande kriser såsom krig/geopolitiska konflikter, naturkatastrofer, finanskriser, cyberattacker, eller vatten-, energi-, råvaru-, komponents- och kompetensbrist.

De 51 forskningsprojekten på IVA:s lista 2021 är utvalda för att skapa värde för företag eller samhälle i form av kunskap, processer, produkter och affärsutveckling. Forskningen är tillämpbar inom något av områdena:

Smart industri
Cirkulär ekonomi
Samhälle och välfärd
Infrastruktur
Affärsmodeller
Gröna näringar

De utvalda forskningsprojekten från Sveriges högskolor och universitet bedöms alla ha stor affärspotential.

Om 100-listan
100-listan tas fram av IVA-projektet Research2Business, R2B, som verkar för att Sverige ska vara ledande på att omvandla akademisk forskning, inom tekniska och ekonomiska vetenskaper, till innovation och konkurrenskraft i näringslivet. IVA:s 100-lista lanserades i samband med IVA:s 100-årsjubileum 2019, därav namnet. Projektet drivs i samarbete med Vinnova, PRV, Teknikföretagen, Svenskt Näringsliv, KK-stiftelsen, Almi och Sveriges högskolor och universitet.

Här kan du läsa mer om de innovativa projekten>>

Andra nyheter

 • Sverige 23 Jun 2022

  Framgång för ATG om Trav & Galopp

  Läs mer

 • Sverige 16 Jun 2022

  Trademark Prosecution Firm of the Year i Sverig...

  Läs mer

 • Worldwide 09 Jun 2022

  Camilla Hamrin igen en av ”Top 250 Women in I...

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi