Europa 02 Jun 2020

Kan man patentera växter och djur? Nytt beslut från EPO

Den 14 maj 2020 utfärdade EPO:s stora besvärskammare beslutet G3/19, även känt som ”Pepper”, angående patenterbarhet av växter och djur. Beslutet gällde Syngenta Participations AG:s patentansökan EP12756468.0 avseende att patentera nya växter och frukter med bättre näringsinnehåll. Besvärskammaren avslog patentansökan och gick därmed emot två tidigare beslut.

Det nya beslutet innebär att växter och djur som erhålls via en biologisk process inte är patenterbara enligt europapatentkonventionen (EPC). Artikel 53(b) enligt EPC anger att växt- och djurvarianter eller väsentligen biologiska processer för produktion av växter och djur inte kan patenteras, men att detta inte ska gälla mikrobiologiska processer eller produkter som erhålls från sådana processer.

I två tidigare beslut, G2/12 ”Tomato II och G2/13 ”Broccoli II, kom EPO:s stora besvärskammare fram till att växter i sig inte var undantagna från patentskydd, även om de erhölls från en väsentligen biologisk process. Efter dessa två G-beslut införde EPO:s administrativa råd nya regeln 28(2) EPC som säger att patent inte ska beviljas för växter eller djur som exklusivt erhållits genom väsentligen biologiska processer, vilket går emot besluten Tomato II/Broccoli II.

Syngentas ansökan avslogs av EPO:s tekniska besvärskammare baserat på A53(b) EPC, men besvärskammaren poängterade att regel 28(2) EPC var motstridig med artikel 53(b). EPO:s president refererade denna fråga till stora besvärskammaren som gjorde en ny tolkning av artikel 53(b). I motsats till Tomato II/Brocolli II-besluten kom stora besvärskammaren nu fram till att växter, växtmaterial och djur är exkluderade från det patenterbara området, om produkten som ska skyddas erhålls genom en väsentligen biologisk process eller om processen för vilken skydd söks definierar särdrag som innebär en väsentligen biologisk process.

Den nya tolkningen av artikel A 53(b) EPC kommer inte ha en retroaktiv verkan på europeiska patent beviljade före 1 juli 2017 eller ansökningar inlämnade före detta datum.

Andra nyheter

 • Sverige 23 Jun 2022

  Framgång för ATG om Trav & Galopp

  Läs mer

 • Sverige 16 Jun 2022

  Trademark Prosecution Firm of the Year i Sverig...

  Läs mer

 • Worldwide 09 Jun 2022

  Camilla Hamrin igen en av ”Top 250 Women in I...

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi