Sverige 14 Sep 2017

Karin Crafoord till SACG:s styrelse

Groth & Co:s processjurist Karin Crafood har nyligen blivit invald i styrelsen hos The Swedish Anti-Counterfeiting Group, SACG. Styrelsen består av ett antal kompetenta jurister från svensk industri, akademi, samt immaterialrätts- och advokatbranschen.

SACG arbetat aktivt med att få frågor om piratkopiering att hamna högt upp på agendan hos lagstiftare och andra beslutsfattare, både i och utanför Sverige. SACG:s arbete sker främst genom opinionsbildning, lobbying, utarbetande av remisser samt informations- och utbildningsseminarier för medlemmar och andra intressenter. SACG samarbetar även med tull, polis och åklagare, samt andra organisationer och myndigheter på området, och är ständigt involverade i det internationella arbetet mot piratkopiering, särskilt inom ramen för EU-kommissionens Observatory on Counterfeting och Piracy.

Den illegala handeln med piratkopierade varor har inte bara avsevärda ekonomiska konsekvenser genom dess påverkan på forskning och utveckling, arbetsmarknaden och den fria konkurrensen utan ingår även som ett led i en alltmer omfattande internationell organiserad brottslighet och utgör ett hot mot människors liv, hälsa och säkerhet.

Andra nyheter

 • KENYA 19 May 2022

  Nya krav på anteckning av immateriella rättig...

  Läs mer

 • Worldwide 04 May 2022

  Renewcell gör modeindustrin hållbar

  Läs mer

 • Kap Verde 28 Apr 2022

  Kap Verde ansluter sig till Madridsystemet

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi