Sverige 14 Sep 2017

Karin Crafoord till SACG:s styrelse

Groth & Co:s processjurist Karin Crafood har nyligen blivit invald i styrelsen hos The Swedish Anti-Counterfeiting Group, SACG. Styrelsen består av ett antal kompetenta jurister från svensk industri, akademi, samt immaterialrätts- och advokatbranschen.

SACG arbetat aktivt med att få frågor om piratkopiering att hamna högt upp på agendan hos lagstiftare och andra beslutsfattare, både i och utanför Sverige. SACG:s arbete sker främst genom opinionsbildning, lobbying, utarbetande av remisser samt informations- och utbildningsseminarier för medlemmar och andra intressenter. SACG samarbetar även med tull, polis och åklagare, samt andra organisationer och myndigheter på området, och är ständigt involverade i det internationella arbetet mot piratkopiering, särskilt inom ramen för EU-kommissionens Observatory on Counterfeting och Piracy.

Den illegala handeln med piratkopierade varor har inte bara avsevärda ekonomiska konsekvenser genom dess påverkan på forskning och utveckling, arbetsmarknaden och den fria konkurrensen utan ingår även som ett led i en alltmer omfattande internationell organiserad brottslighet och utgör ett hot mot människors liv, hälsa och säkerhet.

Andra nyheter

 • Sverige 14 Sep 2022

  Med fondpengar – skydda dina IP-rättigheter

  Läs mer

 • Sverige 24 Aug 2022

  Välkommen Cao – vår nya European Patent...

  Läs mer

 • Sverige 07 Jul 2022

  Välkommen Christina!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi