Kina 16 Feb 2022

Kina ansluter sig till två viktiga WIPO-fördrag

Kina har anslutit sig till Haag-systemet samt Marrakech-fördraget. För Kina träder båda rättsakterna i kraft den 5 maj.

Haag-systemet

Den 5 februari anslöt sig Kina till Haag-systemet för internationellt skydd av industriell design. Därmed blir Kina den 68:e medlemsparten inom Genèveakten och 77:e medlemmen inom Haag-unionen. För Kina träder avtalet i kraft den 5 maj 2022.

Kina lämnade in totalt 795.504 design under 2020, vilket motsvarar cirka 55% av det totala antalet design. Kinas anslutning till Haagsystemet kommer att göra det enklare och billigare för kinesiska designers att skydda och marknadsföra sitt arbete utomlands.

I och med Haag-systemet kommer man i en ansökning kunna registrera upp till 100 design i 94 länder inklusive EU. Vilket möjliggör för ett kostnadseffektivt och smidigt sätt att få skydd på ett stort antal olika marknader. Genom en Haag-registrering får man samma juridiska skydd som om man skulle registrera enstaka mönster i respektive land.

Marrakech-fördraget

Kinas anslutning till Marrakechfördraget träder i kraft den 5 maj 2022. Anslutningen innebär att den över 17 miljoner*) blinda och synskadade befolkningen i Kina nu kommer att få ännu större tillgång till upphovsrättsskyddade verk.

Marrakechfördraget antogs den 27 juni 2013 och trädde i kraft den 30 september 2016. Det är WIPO:s snabbt växande fördrag och omfattar nu 85 avtalsslutande parter inklusive Kina.

 

*) Källa: Second National Sample Survey of the Handicapped in China – genomförd av en ledande grupp bildad gemensamt av flera ministerier och andra enheter i Kina, med godkännande av statsrådet.

Andra nyheter

 • Sverige 14 Sep 2022

  Med fondpengar – skydda dina IP-rättigheter

  Läs mer

 • Sverige 24 Aug 2022

  Välkommen Cao – vår nya European Patent...

  Läs mer

 • Sverige 07 Jul 2022

  Välkommen Christina!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi