Sverige 22 Oct 2020

Komiker frias i upphovsrättstvist – ”En svensk tiger” ansågs vara parodi

UPPDATERING 2020-11-02: Den friande domen kommer att överklagas – se uppdatering sista stycket om upphovsrättstvisten.

Var går gränsen mellan upphovsrätt och tillåten parodi? Skribenten och tillika satirikern Aron Flam anses inte ha gjort sig skyldig till intrång i upphovsrätten med sin uppmärksammade bok “Det här är en svensk tiger”. Detta enligt Patent- och marknadsdomstolen (PMD) som godtagit Flams förklaring att syftet endast varit att via parodi ifrågasätta det budskap som ”En Svensk Tiger” historiskt är förknippat med.

Boken ”Det här är en svensk tiger” är i korthet ett angrepp på Sveriges undfallenhet gentemot Nazityskland före och under andra världskriget. Aron Flam åtalades efter det att polisen beslagtagit ett antal av hans böcker. Enligt åklagaren skulle Flam olovligen ha använt sig av den upphovsrättsskyddade bilden ”En svensk tiger” på omslaget och genom detta med uppsåt eller av grov oaktsamhet gjort intrång i upphovsrätten.

Originalverket ”En Svensk Tiger” skapades av Bertil Almqvist och består av en blågul-randig tiger samt orden ”En Svensk Tiger”. Efter Almqvists död är Stiftelsen Beredskapsmuseet innehavare av upphovsrätten till verket. Stiftelsen är målsägande i ärendet och var de som gjorde en polisanmälan om att intrång skett i upphovsrätten till verket. 

Åklagaren hänvisade till en rad publicerade bilder av verket ”En Svensk Tiger” på olika internetforum. Dessa bilder har, enligt åklagaren, olovligen publicerats av Aron Flam under några års tid. Bilderna har både avsett verket i ursprungligt skick, men även i ändrat skick. Enligt åklagaren har ändringarna främst bestått i att djuret i verket försetts med en armbindel prydd av hakkorset och gör s.k Hitlerhälsning. Aron Flam har nekat till anklagelserna och hävdat att omslaget till boken utgör satir på en historisk kampanj, och att den typen av parodi är tillåten.

Nu frias Aron Flam från åtalet om upphovsrättsbrott. Enligt domstolen utgör Flams tiger ”ett parodiskt inslag i hans kommunikation”. Den parodiska udden är ”inte riktad mot originalverket i första hand, utan snarare mot den symbolik som En Svensk Tiger har fått över tid”.

Domstolen konstaterar därför att användningen av tigern i detta fall ”faller under det så kallade parodiundantaget”. Undantaget innebär, förenklat, att det kan vara tillåtet att använda andras skyddade verk, exempelvis om det sker i ett förlöjligande syfte och på ett sätt som märkbart skiljer sig från originalverket.

Kammaråklagare David Ludvigsson har gjort en samlad bedömning av PMD:s dom och kommit fram till att saken bör prövas i högre instans, enligt ett pressmeddelande. Därmed kommer domen att överklagas till Patent och Marknadsöverdomstolen (PMÖD).

Bild ”En Svensk Tiger” av Bertil Almqvist


Foto Aron Flam av: Frankie Fouganthin

Andra nyheter

 • Sverige 14 Sep 2022

  Med fondpengar – skydda dina IP-rättigheter

  Läs mer

 • Sverige 24 Aug 2022

  Välkommen Cao – vår nya European Patent...

  Läs mer

 • Sverige 07 Jul 2022

  Välkommen Christina!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi