Worldwide 23 Oct 2019

Life Science – internationella patentansökningar ökar

Den nedåtgående trenden av antalet inlämnade PCT-ansökningar från svenska aktörer inom Life Science har vänt. För första gången på tio år ökar nu dessa patentansökningar från Sverige. 

Under lång tid har antalet PCT-ansökningar från Sverige inte kunnat hålla jämn takt med den globala nivån utan haft en genomsnittlig tillväxt på -7%, vilket är nio procentenheter lägre än den globala nivån. Men vad som nyligen framgått av en sammanställning från PRV, har en tydlig ökning skett under de senaste åren och det senast mätbara helåret (2016) visar en ökning på 10% jämfört med året innan.

Internationella patentansökningar ökade mest inom området medicinteknik där antalet under ett år (2015-2016) ökade med hela 31 procent. Läkemedel ökade med sju procent medan bioteknik minskade med 13 procent. 

”I Sverige har vi några få storföretag som står för en majoritet av ansökningarna. Men mycket forskning bedrivs också vid universitet, utan kommersiella syften och på mindre företag som inte har samma resurser. Här finns stor potential”, säger Peter Strömbäck, generaldirektör på PRV, i ett pressmeddelande.

Groth & Co erbjuder rådgivning och hjälp med att lämna in internationella patentansökningar inom Life Science. Kontakta gärna våra patentkonsulter på

Andra nyheter

 • Sverige 14 Sep 2022

  Med fondpengar – skydda dina IP-rättigheter

  Läs mer

 • Sverige 24 Aug 2022

  Välkommen Cao – vår nya European Patent...

  Läs mer

 • Sverige 07 Jul 2022

  Välkommen Christina!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi