Marocko 11 Feb 2015

Marocko tillåter validering av EU-patent

Från den 1 mars 2015 kan validering av patent för Marocko begäras när man lämnar in ansökan för ett europeiskt patent.

Genom att ett avtal har tecknats mellan Europeiska patentverket (EPO) och Moroccan Industrial and Commercial Property Office (OMPIC) kan man, mot en extra avgift, inkludera Marocko när man söker europeiskt patent, vilket görs genom en enda ansökan. Avtalet ger alltså en avsevärd förenkling i ansökningsförfarandet. Europeiska ansökningar och patent validerade för Marocko kommer att ha samma rättsskydd som marockanska patent  och därmed omfattas av marockansk patenträtt.

Den europeiska patentprocessen för beviljande administreras av EPO och är ett centraliserat system som, efter ett enda granskningsförfarande, gör det möjligt att för närvarande skydda en uppfinning i de 38 stater som ingått avtal med den Europeiska Patentkonventionen (EPC) och mot begäran i ytterligare två stater s.k. ”extension states” som validerar europeiska patent (Bosnien-Hercegovina samt Montenegro).  Marocko är dock varken medlem i EPC eller en ”extension state”, utan avtalet om validering är ett bilateralt avtal mellan EPO och OMPIC. Detta innebär att det totala antalet länder är 41 st där skydd kan erhållas genom en enda europeisk patentansökan.

Liknande avtal har även undertecknats för Tunisien och Moldova, men har ännu inte trätt i kraft.

Har du frågor om patentansökan i Marocko, EU och övriga länder, kontakta våra patentkonsulter på 08-729 9100.

Andra nyheter

 • Stockholm 17 Jan 2022

  Groth & Co flyttar!

  Läs mer

 • Jamaica 17 Jan 2022

  Jamaica ansluter sig till Madridprotokollet

  Läs mer

 • Jamaica 13 Jan 2022

  Jamaica ansluter sig till Haag-systemet

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi