Sverige 14 Sep 2022

Med fondpengar – skydda dina IP-rättigheter

Från SMF-fonden kan små- och medelstora företag söka pengar för att investera i sina immateriella tillgångar. Groth & Co har framgångsrikt hjälpt kunder att söka bidrag för ansökningskostnader.

Inte mindre än 10 miljoner euro har EUIPO, European Union Intellectual Property Office, och EC, European Commission, skjutit till SMF-fonden, en fond skapad för att underlätta för små- och medelstora företag att investera i sina immateriella rättigheter.

– Det här är en mycket bra möjlighet för svenska små- och medelstora företag att få ett ekonomiskt bidrag för att skydda sina IP rättigheter, säger Anton Persson, Junior Associate på Groth & Co, som redan framgångsrikt hjälpt kunder att söka pengar ur SMF-fonden.

-Att skydda sina immateriella rättigheter är ett måste i dagens samhälle inte minst där så mycket är digitaliserat, berättar Anton. Det är det kraftfullaste verktyget  att motverka att dina unika idéer, produkter eller tjänster kopieras eller används utan tillstånd.  

Vad är det för hjälp Groth & Co:s kunder fått från fonden? 

SMF-fonden har betalt ut pengar så att det bl.a. täcker 75% av en kunds kostnader för att skydda sitt produktnamn som ett varumärke inom hela EU och en annans kunds kostnader för att skydda företagets logotyp.

I dagens samhälle, där mycket är digitaliserat, måste man skydda sina immateriella tillgångar. Det är det kraftfullaste verktyget för att motverka att unika idéer, produkter eller tjänster kopieras eller används utan tillstånd. Skydd för immateriella rättigheter kan omfatta många olika tillgångar, såsom varumärken, design, patent, företagsidentiteter, produkter, tjänster och processer.

För den som är intresserad av att söka pengar ur SMF-fonden är sista ansökningsdag 16 december 2022 och fonden tillämpar först-till-kvarn-principen så det gäller att skynda på!

Varför ska man ta hjälp av Groth & Co för att söka bidrag ur fonden? 

Vi hjälper kostnadsfritt till med det administrativa arbetet i ansökningsprocessen. När bidraget beviljats kan vi hjälpa till i den fortsatta hanteringen av det immateriella skyddet.

För att söka bidraget är företag välkomna att kontakta Groth & Co på

Andra nyheter

  • Sverige 24 Aug 2022

    Välkommen Cao – vår nya European Patent...

    Läs mer

  • Sverige 07 Jul 2022

    Välkommen Christina!

    Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi