Europa 07 Oct 2013

Mer än vart tredje jobb tack vare immaterialrätt

En färsk studie genomförd av den europeiska design- och varumärkesmyndigheten OHIM bekräftar var jobben uppstår. Det är de immaterialrättsintensiva företagen som bidrar till mer än 30 procent av alla arbetstillfällen. Europas ekonomi har immaterialrätten som stark byggsten.

Studiens syfte var att undersöka om det finns ett samband mellan innovativa industrier och tillväxt.

–  Sambandet är glasklart och det är viktigt att få detta fastslaget. Våra kunder, både här i Sverige och internationellt, utvecklar ständigt nya produkter och tjänster. Detta ger upphov till många arbetstillfällen och immaterialrätten är därmed en mycket viktig byggsten för att dessa företag ska få kraft att kunna fortsätta utvecklas, säger Thomas Lev, chef för patentavdelningen på Groth & Co.

Några fakta ur rapporten från OHIM:

 • 40 % av Europas totala ekonomi genereras genom immaterialrättsintensiva branscher.
 • 35 % av all sysselsättning i EU (77 miljoner arbetstillfällen) kommer från företag som använder sig av immateriella rättigheter i större utsträckning än genomsnittet.
 • Lönerna är 40 % högre inom immaterialrättsintensiva företag.

För hela rapporten se EPO och OHIM

 

För mer information vänligen kontakta:

Thomas Lev
Chef för patentavdelningen på Groth & Co

08-729 91 04

Andra nyheter

 • Stockholm 17 Jan 2022

  Groth & Co flyttar!

  Läs mer

 • Jamaica 17 Jan 2022

  Jamaica ansluter sig till Madridprotokollet

  Läs mer

 • Jamaica 13 Jan 2022

  Jamaica ansluter sig till Haag-systemet

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi