EU 15 Feb 2021

Mer intäkter för företag som äger IP-rättigheter

Ju starkare din IP-portfölj är, desto bättre presterar ditt företag, sammanfattas i ny rapport. Företag som har minst ett patent, registrerad design eller varumärke genererar i genomsnitt 20% högre intäkter per anställd än företag som inte har immateriella tillgångar. Intäkterna ökar nästan dubbelt så mycket beroende på vilken typ och kombination av IP-innehav man har. Detta visar en nyligen släppt studie “Intellectual Property Rights and Firm Performance in the EU” gjord av EUIPO och EPO gemensamt.

Studien bekräftar ett starkt, positivt samband mellan ett företags innehav av olika typer av immateriella rättigheter och företagsekonomiska resultat.

Tar man hänsyn till sektor, företagsstorlek och land visar analysen att intäkterna ökar med 55% per anställd hos företag som har IP-innehav än de som inte har. Intäkterna är ännu högre för små och medelstora företag, SME, 68%. För stora företag är denna intäkt 18%. Med tanke på att studien också identifierade att mindre än 9% av små och medelstora företag i Europa äger någon av de tre typerna av IP, jämfört med nästan sex av tio stora företag, visar den på betydande potential bland mindre företag för att ytterligare utnyttja immateriella rättigheter.

Företag som innehar IP-rättigheter genererar inte bara mer intäkter, utan deras anställda tjänar också mer – i genomsnitt 19% högre löner än andra företag.

Intäkter per IP-rättighet

Ser man till innehav av patent har man 36% högre intäkter per anställd och 53% högre löner – det som skiljer ett företag som äger IP-rättigheter jämfört med ett som inte äger några. Därefter kommer motsvarande för registrerad design med 32% högre intäkter och 30% högre löner samt varumärken 21% högre intäkter och 17% högre löner.

Dessutom har små och medelstora företag som kombinerar olika IP-rättigheter ännu högre intäkter per anställd. Dessa mindre företag, SME, som äger både patent och varumärken genererar 75% mer intäkter, medan de som har registrerad design och varumärken har en beräknad intäkt på 84%. SME som äger en kombination av patent, varumärken och registrerade mönster genererar nästan dubbelt, 98%, av intäkterna per anställd jämfört med företag som inte äger något av patent, design eller varumärke.

Företag som äger IP-rättigheter finns främst inom sektorerna information och kommunikation med 18%, tillverkning 14%, vetenskaplig och teknisk verksamhet 13% samt grossist- & detaljhandel och motorcyklar 9%.

Här kan du läsa hela rapporten (eng pdf)>

Om rapporten
Rapporten är en del av en serie ekonomiska studier som visar hur immateriella rättigheter har bidragit till EU:s ekonomi på såväl branschnivå som enskilda företag. Rapporten är baserad på en statistisk analys av ett urval av mer än 127 000 företag från alla 27 medlemsstater i EU och Storbritannien, som täcker perioden 2007-2019. Rapporten omfattar patent, registrerade mönster och varumärken och olika kombinationer av dessa, både europeiska och nationella innehav.

Andra nyheter

 • Sverige 14 Sep 2022

  Med fondpengar – skydda dina IP-rättigheter

  Läs mer

 • Sverige 24 Aug 2022

  Välkommen Cao – vår nya European Patent...

  Läs mer

 • Sverige 07 Jul 2022

  Välkommen Christina!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi