Sverige 25 Nov 2013

Nationella patent i Sverige ska kunna lämnas in på engelska

Ett nyligen inlämnat regeringsförslag innebär att det kan bli möjligt att lämna in nationella patentansökningar i Sverige på engelska. Ändringarna kan träda i kraft redan 1 juli 2014.

Syftet med ändringen är att minska kostnaderna för innovatörer i samband med att de söker patentskydd. De sökande slipper nu översätta sina patent till ytterligare språk, och kan därmed minska kostnaderna.

Justitiedepartementet skriver följande i sitt pressmeddelande om att minska kostnaderna för innovatörer: Detta främjar forskning och innovationer. Det gäller inte minst för forskningsintensiva svenska företag som har engelska som arbetsspråk och för företag som avser att söka patent i flera länder på ett och samma språk.

Förslaget säger dock samtidigt att det fortfarande krävs att patentkraven är översatta till svenska. Detta för att den svenska allmänheten ska kunna ta del av innehållet i de inlämnade patenten.

Andra nyheter

 • Stockholm 17 Jan 2022

  Groth & Co flyttar!

  Läs mer

 • Jamaica 17 Jan 2022

  Jamaica ansluter sig till Madridprotokollet

  Läs mer

 • Jamaica 13 Jan 2022

  Jamaica ansluter sig till Haag-systemet

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi