Norge 17 Dec 2014

Nu blir det enklare att söka patent i Norge

Från 1 januari 2015 träder två regeländringar i kraft som gör det enklare och billigare för utländska företag att söka patent i Norge.

Vid början av nästa år tillträder Norge London-överenskommelsen. Det innebär att företag som har ett Europeiskt patent godkänt av det Europeiska Patentverket (EPO) bara behöver översätta patentkraven till norska när patent skall valideras i Norge. Detta är en förändring då hela patentansökan tidigare behövde översättas till norska. Om patentet däremot är beviljat på franska eller tyska måste även beskrivningen i patentansökan översättas till norska eller engelska.

Den andra ändringen som träder i kraft 1 januari är att det blir tillåtet att lämna in patentansökningar på engelska i Norge. Detta är samma steg som den svenska patentmyndigheten, PRV, tog under 2014. Om en patentansökan lämnas in på engelska kan också den sökande be om att myndigheten ska kommunicera på engelska i ärendet.  Detta gäller också för internationella ansökningar som fullföljs i Norge. Dock måste patentkraven fortfarande översättas till norska.

Syftet med ändringarna är att minska kostnaderna för företag i samband med att de söker patentskydd. De sökande slipper nu översätta sina patent till ytterligare språk, och kan därmed minska kostnaderna.

 

Andra nyheter

 • Stockholm 17 Jan 2022

  Groth & Co flyttar!

  Läs mer

 • Jamaica 17 Jan 2022

  Jamaica ansluter sig till Madridprotokollet

  Läs mer

 • Jamaica 13 Jan 2022

  Jamaica ansluter sig till Haag-systemet

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi