Worldwide 28 Aug 2013

Nu lanserar vi domännamnsbevakning!

Vi är glada att kunna erbjuda vår nya tjänst ”Domännamnsbevakning” till våra kunder! Tjänsten innebär att vi löpande bevakar nya registreringar under 220 nationella och generiska toppdomäner för att identifiera och rapportera sådana domännamn som kan anses vara förväxlingsbara med ditt varumärke.

På internet är det extra viktigt att bevaka dina tillgångar. Registrering av andras varumärken som domännamn för att vilseleda internetanvändare fortsätter att vara ett utbrett problem. Det gäller att upptäcka och stoppa intrång i tid. När hundratals nya toppdomäner släpps senare i år förväntas problemen öka ytterligare. Även om defensiva domänregistreringar ger ett visst skydd är det sällan praktiskt möjligt att registrera samtliga varianter av ett varumärke. Ett bättre alternativ, och i många fall ett nödvändigt komplement, är bevakning av nya domänregistreringar.

Kontinuerlig och proaktiv förvaltning av dina tillgångar är en förutsättning för att dina immateriella tillgångar ska bidra till ökat bolagsvärde. Vår nya tjänst breddar vårt förvaltningserbjudande och skapar bättre förutsättningar för dig som kund att säkra dina tillgångars styrka och värde.

Om du vill är intresserad av vår nya bevakningstjänst eller vill ställa några frågor går det bra att kontakta oss på 08-729 91 00 eller .

 

Många av våra kunder har kontaktats av oseriösa ombud som hävdar att någon ansökt om registrering av just deras varumärke under diverse – framförallt asiatiska – toppdomäner. Detta är oftast bluff, syftet är att få varumärkesinnehavaren att själv registrera domännamn som denne kanske inte alls behöver. Genom att löpande bevaka nya registreringar kan ni vara säkra på att bli meddelade ifall någon faktiskt registrerat ett sådant domännamn. Nedan kan du läsa mer om andra vanliga typer av intrång och bedrägeri på nätet.

Kinesiska piratregistreringar
Piratregistreringar av identiska eller varianter på kända varumärken är inget nytt i Kina. Även på domänsidan är detta ett växande problem. Reglerna för registrering under toppdomänen .CN har under senare år luckrats upp och det är numera återigen möjligt även för utländska juridiska personer att registrera domännamn för den lokala kinesiska marknaden. Detta kan vara en av förklaringarna till att det nu är mer ”lönsamt” att piratregistrera domännamn som sedan kan säljas tillbaka till varumärkesinnehavaren. Även i Kina finns särskilda förenklade förfaranden för tvistlösning men här krävs varumärkesregistrering med nationell giltighet och ansökan måste göras inom 2 år från domännamnets registreringsdatum. Varumärkesinnehavare som planerar att verka på den kinesiska marknaden bör därför hålla ett extra vakande öga på registreringar under toppdomänen .CN.

Registreringar som används för att skicka falska mail och bluffakturor
Genom att registrera domännamn av formatet ”order-confirmation-trademark.com” kan bedragare skicka mail som för en utomstående ser ut att komma från varumärkesinnehavaren (ex. ). Dessa används för att lura konsumenter att betala in pengar på ett bankkonto eller att skicka beställda varor till en fysisk adress som inte har något med varumärkesinnehavaren eller den som förmedlat tjänsten att göra. Störst är risken för sådana fulregistreringar under toppdomänen .COM där avsaknaden av restriktioner gör det möjligt för bedragare att registrera domännamn anonymt eller med angivande av någon annans och/eller uppenbart påhittade kontaktuppgifter. Varumärken som utsätts för denna typ av bedrägerier riskerar att drabbas av allvarlig goodwill-skada och minskat förtroende bland konsumenterna.

Registreringar av auktoriserade och icke-auktoriserade återförsäljare
Det är inte ovanligt att återförsäljare, både auktoriserade och icke-auktoriserade, registrerar egna varianter av varumärket som domännamn, utan uppdrag eller särskilt tillstånd från varumärkesinnehavaren. Som varumärkesinnehavare bör man se till att själv ha kontroll över när, var och hur varumärket används i domännamn. Domänportföljen bör också samlas hos moderbolaget/huvudmannen. Genom att tillämpa tydliga rutiner gentemot eventuella återförsäljare och även företagets egna anställda undviker man onödiga tvister om rätten till en registrering efter att en affärsrelation eller anställningsförhållande upphört.

Sponsrad annonsering och olika former av utpressning
Ett vanligt sätt att generera vinst från en piratregistrering är att ”parkera” domänen hos en leverantör av sponsrad annonsering. Domänen kopplas till en webbsida med annonslänkar och domäninnehavaren tjänar en liten summa pengar varje gång en besökare klickar på en länk. På detta sätt dirigeras besökare vidare till varumärkesinnehavarens konkurrenter och erbjudanden som bedöms vara relevanta utifrån termer som ingår i domännamnet. Det förekommer också att man publicerar eller hotar med att publicera känsligt innehåll på webbsidan, t.ex pornografi, för att försöka förmå varumärkesinnehavaren att betala en lösensumma för domänen.

Andra nyheter

 • Sverige 14 Sep 2022

  Med fondpengar – skydda dina IP-rättigheter

  Läs mer

 • Sverige 24 Aug 2022

  Välkommen Cao – vår nya European Patent...

  Läs mer

 • Sverige 07 Jul 2022

  Välkommen Christina!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi