Europa 20 Nov 2013

Ny databas för att minska mängden piratkopior inom EU

European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights (EOIIPR) har lanserat en ny databas, The Enforcement Database, där immaterialrättsinnehavare kan uppge relevant information om deras produkter så att polisen och tullen över hela EU kan ta del av den. Målet är att minska mängden av piratkopierade varor som kommer in i EU genom att underlätta och synkronisera tullens och polisens arbete över hela EU.

The Enforcement Database är en online-databas som är byggd på existerande register, och som stödjs av både DG TAXUD och Europol. Både tullen och polisen kommer att använda databasen i sitt dagliga arbete mot piratkopiering.

The Enforcement Database fungerar som en central förvaringsplats av information om varor, så som bilder, eller annan relevant information som kontaktinformation kring piratkopiering hos företagen, logistik, tidigare cases, kännetecken, förpackning eller annan information som kan underlätta att skilja en piratkopierade vara från en äkta. All information i databasen kommer att översättas till samtliga EU:s officiella språk så att tullen och polisen i varje land kan ta del av informationen på sitt respektive språk.

Verktyget är gratis att använda och all information kommer att hanteras med sekretess och försiktighet.

Om du vill ha mer information om The Enforcement Database vänligen kontakta Anette Henrysson, European Trademark Attorney och styrelseledamot i Svenska Föreningen mot Piratkopiering (SACG), på 08-729 91 32 eller .

Andra nyheter

 • Sverige 14 Sep 2022

  Med fondpengar – skydda dina IP-rättigheter

  Läs mer

 • Sverige 24 Aug 2022

  Välkommen Cao – vår nya European Patent...

  Läs mer

 • Sverige 07 Jul 2022

  Välkommen Christina!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi