Sverige 27 Jan 2021

Ny EU-praxis för varumärken och design – Sverige ansluter sig till CP8

Sverige kommer att ansluta sig till ny EU-praxis, Convergence Programme 8, gällande bedömning av användning av ett varumärke i en annan form än den registrerade. Syftet är att identifiera allmänna principer för att bedöma när användningen av ett varumärke skiljer sig från den registrerade och därmed ändrar dess särskiljningsförmåga. Den nya praxisen träder i kraft den 15 januari 2021.

Immaterialrättsmyndigheterna inom det europeiska nätverket för varumärke och design; EUIPN, samarbetar inom ramen för detta konvergensprogram för att få en samsyn och därmed bättre rättssäkerhet. De har kommit överens om en utökad gemensam praxis inom olika delområden för varumärkes- och designrätt och ge vägledning i denna praxis. Vad gäller varumärken är detta i syfte att undvika kraven på exakt överensstämmelse mellan den form som märket används i och den form som det registrerades i.

Detta medför att varumärkesinnehavaren lättare kan göra variationer i varumärket som möjliggör bättre anpassning av varumärket till produktens marknadsförings- och reklamkrav. Därmed tillåts en viss flexibilitet av märket så länge det inte ändrar sin särskiljningsförmåga.  Skyldigheten att använda ett registrerat varumärke kan uppfyllas genom bevis hur märket används, om det endast skiljer marginellt från den form som det registrerades i så att de två tillsammans kan anses som i stort sett likvärdiga. Det är vanligt att varumärken ofta används tillsammans med andra kännetecken (t.ex. för att visa ett undervarumärke och/eller ett s.k ”house mark” eller tillsammans med ett företagsnamn).

Nedan beskrivs i korthet de viktigaste principerna med några exempel när bedömning ska göras av olika typer av förändringar som kan ske som påverkar varumärkets särskiljningsförmåga:

Tillägg av särskiljande element respektive icke särskiljande

Utelämnande av element

Ändring av egenskaper (t.ex. typsnitt, storlek, färger och placering) hos ordmärken och figurmärken

Ordmärken – Specifika återgivningar av ordmärket såsom dess återgivning i ett visst typsnitt eller i en viss stilisering eller storlek, i vissa färger eller med en viss placering, ändrar i princip inte särskiljningsförmågan så länge ordet kan identifieras som det används. Om ordmärket inte längre kan identifieras kommer särskiljningsförmågan att ändras.

Figurmärken – Vid rena figurmärken med särskiljningsförmågan från figuren i en viss återgivning, skulle en ändring i återgivningen därför sannolikt ändra särskiljningsförmågan.

Kombination av ändringar

 

Hela EUIPN:s vägledning finns att läsa här>

Andra nyheter

 • Sverige 14 Sep 2022

  Med fondpengar – skydda dina IP-rättigheter

  Läs mer

 • Sverige 24 Aug 2022

  Välkommen Cao – vår nya European Patent...

  Läs mer

 • Sverige 07 Jul 2022

  Välkommen Christina!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi