Sverige 25 Jun 2018

Ny lag om företagshemligheter

Den 1 juli 2018 träder den nya lagen i kraft och ersätter nuvarande lag om skydd för företagshemligheter. Den nya lagen följer en harmonisering inom EU och syftar till att stärka företagens konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för innovation och kunskapsbaserat företagande.

Bland annat innebär nya lagen att fler former av angrepp på företagshemligheter ska vara otillåtna och kunna förbjudas. Det ställs krav på att innehavaren av informationen har vidtagit rimliga åtgärder för att hemlighålla den, och röjandet ska även fortsättningsvis vara ägnat att medföra skada i konkurrenshänseende för innehavaren.

I den nya lagen inbegriper företagshemligheter, förutom information som finns i en näringsidkares rörelse, även information om affärsförhållanden som finns i en forskningsinstitutions verksamhet. Den som röjer en företagshemlighet blir skadeståndsskyldig i fler fall än i gamla lagen. Till exempel gäller det när någon även köper en stulen företagshemlighet eller en arbetstagare som tar dokument i syfte att göra de till sina. Dessutom anges att tillverkning och försäljning av varor vars formgivning, egenskaper och funktion gynnas avsevärt av en röjd företagshemlighet, s.k. intrångsgörande varor, ska utgöra ett utnyttjande och därmed ett angrepp på företagshemligheten.

Domstolen kommer att ha större möjlighet till vitesförbud och andra skyddsåtgärder. Detta kan ske även om angreppet inte var avsiktligt eller skett av oaktsamhet. Dessutom blir sekretesskyddet för företagshemligheter i rättegångar starkare. Förutom dessa bestämmelser skärps straffet för företagsspioneri.

Det poängteras också att erfarenheter och färdigheter som en arbetstagare har fått i sin normala yrkesutövning, även kallat know-how, samt information om allvarligt missförhållande, s.k. visselblåsning, inte utgör företagshemligheter. Ett angrepp som skett i god tro ska inte kunna leda till straff- eller skadeståndsansvar.

Åtgärder för att hemlighålla företagsinformationen kan göras genom t.ex. sekretessavtal (som ger avtalsrättslig grund till skadestånd), datatekniska och andra åtgärder.

Den nya lagen är en avvägning mellan skyddet för företagshemligheter och skyddet för yttrandefriheten.

Andra nyheter

 • Sverige 22 Jun 2021

  Vi är IP Stars!

  Läs mer

 • Sverige 02 Jun 2021

  IVA:s 100-lista: Forskning för hållbar krisbe...

  Läs mer

 • Alicante 24 May 2021

  Våra kollegor i Alicante hälsar!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi

 • Jordglob

  Stockholm

  Huvudkontor

  Groth & Co KB
  Box 6107
  SE-102 32 STOCKHOLM

  Besöksadress:
  Birger Jarlsgatan 57 B, 113 56 Stockholm
  SVERIGE
  Telefon: +46 8 729 91 00
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +46 8 31 67 67

  Visa på karta

 • Jordglob

  Alicante

  Groth & Co KB
  Avda. De Aguilera 19-1 B
  ES-03007 ALICANTE
  SPANIEN
  Telefon: +34 96 592 04 55
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +34 96 592 05 03

  Visa på karta

 • Jordglob

  München

  Groth GmbH
  Rosenkavalierplatz 4
  DE-81925 MÜNCHEN
  TYSKLAND
  Telefon: +49 89 982 952 63
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +49 89 982 952 65

  Visa på karta

 • Jordglob

  Shanghai

  Groth & Co KB
  378 WuKang Road, Office 303
  200031 SHANGHAI
  KINA
  Telefon: +86 1361 180 4064
  E-post: info@groth.eu

  Visa på karta