Alicante 24 Oct 2016

Ny strategisk plan 2020 för EUIPO

Nyheter från vårt kontor i Alicante:

EUIPO, European Intellectual Property Office, utökar sin kompetens och behörighet och blir därmed ansvarig för alla immateriella rättigheter inom Europeiska unionen, med undantag av patent. Myndigheten har sitt säte i Alicante. Den nya strategiska planen återspeglar den nya rollen för myndigheten efter den reform som trädde i kraft i mars i år och som sträcker sig till 2020.

Till exempel lyder European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights nu under EUIPO. Myndigheten samarbetar med EU:s medlemsstater och Europeiska kommissionen om den pågående harmonisering av immaterialrätten i  medlemsländerna. De spelar också en viktig roll vad gäller att främja skyddet av immateriella rättigheter i hela världen genom att samarbeta med länder utanför EU, såsom USA, Kina och Ryssland, samt att de också är ansvarig för att hantera EU:s databas för anonyma verk.

Den nya strategiska planen kan läsas och laddas ner på EUIPO:s webbplats här

Andra nyheter

 • Sverige 14 Sep 2022

  Med fondpengar – skydda dina IP-rättigheter

  Läs mer

 • Sverige 24 Aug 2022

  Välkommen Cao – vår nya European Patent...

  Läs mer

 • Sverige 07 Jul 2022

  Välkommen Christina!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi