KENYA 19 May 2022

Nya krav på anteckning av immateriella rättigheter i Kenya

Uppdatering 23 maj: Fristen har förlängts till 1 januari 2023.

Efter den 1 juli 2022 måste rättighetsinnehavare anteckna sina registrerade rättigheter hos Kenyas Anti-Counterfeit Authority (ACA) om de används på produkter som ska importeras till landet. Detta gäller främst varumärken, copyright och design. Varor där IP-rättigheter inte antecknats kan beslagtas och destrueras och det kan i värsta fall ge böter eller fängelse.

Bakgrunden till den nya förordningen är att ge ACA bättre verktyg för att bekämpa förfalskningar och piratkopiering och möjliggöra för ACA att i större utsträckning upptäcka och beslagta förfalskningar. Kravet på anteckning, säkerställa att korrekt registerinformation finns hos myndighet, gäller oavsett om rättigheterna är registrerade i Kenya eller på andra marknader. Utöver att innehavaren är skyldig att anteckna rättigheterna så behöver den person eller det företag som avser att importera produkterna och som inte är innehavare också anmäla detta och de relevanta rättigheter som omfattas till ACA.

Förutom att de här åtgärderna kan hjälpa till att stoppa förfalskningar kan de förhoppningsvis även leda till att undvika att legitima produkter stoppas.

Kontakta ditt ombud hos oss för mer assistans och information.

Andra nyheter

 • Sverige 14 Sep 2022

  Med fondpengar – skydda dina IP-rättigheter

  Läs mer

 • Sverige 24 Aug 2022

  Välkommen Cao – vår nya European Patent...

  Läs mer

 • Sverige 07 Jul 2022

  Välkommen Christina!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi