Sverige 14 Nov 2018

Nyheter i varumärkeslagen från 1 januari 2019

Den 1 januari 2019 får Sverige en uppdatering av varumärkeslagen. Förändringarna innebär en rad nyheter som är bra att känna till om du har eller ska registrera varumärken i Sverige. Samma dag får Sverige också en ny lag för företagsnamn.

Varumärkesrätten ska moderniseras och förenklas. Men framförallt ska förändringarna leda till att den svenska lagen närmar sig lagstiftningen i andra EU-länder och de regler som gäller för EU-varumärken. Lagen blir också mer teknikneutral när det gäller vad som kan anses vara ett varumärke och kravet på grafisk återgivning tas bort. Det innebär att det blir lättare att registrera varumärken i form av till exempel ljud, animationer eller grafiska sekvenser.

Varumärkesskyddet utvidgas också till att omfatta varor i transit, dvs. varor som endast passerar Sverige utan att säljas här. Syftet är att stärka rätten till varumärket och göra det lättare för Tullverket att ingripa mot piratkopior.

Även ändringar kring invändningsförfaranden genomförs – till exempel förlikningsfrist vid invändningar, bruksplikt som bas för hävningstalan och att beslut om hävning gäller retroaktivt.

Den nya lagen, Lag om företagsnamn som den nya lagen ska heta, ersätter den befintliga Firmalagen från 1974. Språket i lagen moderniseras och det ska bli lättare för företagare att förstå reglerna och använda lagstiftningen. I samband med detta för också vissa tillägg i den praktiska hanteringen. 

Vi arrangerar ett seminarium om dessa nyheter fredag 7 december i Stockholm.
Mer information och anmälan finns här.

Andra nyheter

 • Sverige 23 Jun 2022

  Framgång för ATG om Trav & Galopp

  Läs mer

 • Sverige 16 Jun 2022

  Trademark Prosecution Firm of the Year i Sverig...

  Läs mer

 • Worldwide 09 Jun 2022

  Camilla Hamrin igen en av ”Top 250 Women in I...

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi