Sverige 14 Nov 2018

Nyheter i varumärkeslagen från 1 januari 2019

Den 1 januari 2019 får Sverige en uppdatering av varumärkeslagen. Förändringarna innebär en rad nyheter som är bra att känna till om du har eller ska registrera varumärken i Sverige. Samma dag får Sverige också en ny lag för företagsnamn.

Varumärkesrätten ska moderniseras och förenklas. Men framförallt ska förändringarna leda till att den svenska lagen närmar sig lagstiftningen i andra EU-länder och de regler som gäller för EU-varumärken. Lagen blir också mer teknikneutral när det gäller vad som kan anses vara ett varumärke och kravet på grafisk återgivning tas bort. Det innebär att det blir lättare att registrera varumärken i form av till exempel ljud, animationer eller grafiska sekvenser.

Varumärkesskyddet utvidgas också till att omfatta varor i transit, dvs. varor som endast passerar Sverige utan att säljas här. Syftet är att stärka rätten till varumärket och göra det lättare för Tullverket att ingripa mot piratkopior.

Även ändringar kring invändningsförfaranden genomförs – till exempel förlikningsfrist vid invändningar, bruksplikt som bas för hävningstalan och att beslut om hävning gäller retroaktivt.

Den nya lagen, Lag om företagsnamn som den nya lagen ska heta, ersätter den befintliga Firmalagen från 1974. Språket i lagen moderniseras och det ska bli lättare för företagare att förstå reglerna och använda lagstiftningen. I samband med detta för också vissa tillägg i den praktiska hanteringen. 

Vi arrangerar ett seminarium om dessa nyheter fredag 7 december i Stockholm.
Mer information och anmälan finns här.

Andra nyheter

 • Sverige 22 Jun 2021

  Vi är IP Stars!

  Läs mer

 • Sverige 02 Jun 2021

  IVA:s 100-lista: Forskning för hållbar krisbe...

  Läs mer

 • Alicante 24 May 2021

  Våra kollegor i Alicante hälsar!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi

 • Jordglob

  Stockholm

  Huvudkontor

  Groth & Co KB
  Box 6107
  SE-102 32 STOCKHOLM

  Besöksadress:
  Birger Jarlsgatan 57 B, 113 56 Stockholm
  SVERIGE
  Telefon: +46 8 729 91 00
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +46 8 31 67 67

  Visa på karta

 • Jordglob

  Alicante

  Groth & Co KB
  Avda. De Aguilera 19-1 B
  ES-03007 ALICANTE
  SPANIEN
  Telefon: +34 96 592 04 55
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +34 96 592 05 03

  Visa på karta

 • Jordglob

  München

  Groth GmbH
  Rosenkavalierplatz 4
  DE-81925 MÜNCHEN
  TYSKLAND
  Telefon: +49 89 982 952 63
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +49 89 982 952 65

  Visa på karta

 • Jordglob

  Shanghai

  Groth & Co KB
  378 WuKang Road, Office 303
  200031 SHANGHAI
  KINA
  Telefon: +86 1361 180 4064
  E-post: info@groth.eu

  Visa på karta