Sverige 11 Sep 2015

Nytt avtal om anställdas uppfinningar

En ny överenskommelse har träffats om konkurrensklausuler och anställdas uppfinningar. Parter till överenskommelsen är Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet (PTK).

Det har sedan lång tid tillbaka funnits avtal för tjänstemän på den privata sektorn som reglerar arbetstagares uppfinningar och om användandet av konkurrensklausuler. Under 2014 sa dock Svenskt Näringsliv upp avtalet om konkurrensklausuler och PTK sa upp avtalet om arbetstagares uppfinningar. Under våren 2015 har parterna sedermera förhandlat om nya avtal och ett antal uppgörelser träffades den 1 juli, vilket resulterat i nya moderna avtal.

I korthet går de ovan nämnda avtalen ut på följande:

Det nya avtalet om konkurrensklausuler är tillämpligt på alla företag där det finns företagshemligheter, och är inte, som tidigare, inriktat främst på företag inom industrin. Det nya avtalet om konkurrensklausuler i anställningsavtal ersätter ett tidigare avtal från 1969. 

Bakgrunden till avtalet är att för vissa företag utgör bestämmelserna om lojalitet och sekretess i kollektivavtal och allmänna anställningsvillkor ett tillräckligt skydd för företagshemligheter. I vissa fall kan dock företag behöva lojalitet och tystnadsplikt av en arbetstagare även under viss tid efter anställningens upphörande. Detta kan åstadkommas genom konkurrensklausuler.

Det nya avtalet om arbetstagares uppfinningar innehåller ändringar i det tidigare Uppfinnaravtalet från 1994. Ersättningsbeloppen har höjts och den tidsfrist som gäller för att väcka talan om ersättning för en uppfinning börjar nu löpa från det att patentansökan gjorts.

Bakgrunden till avtalet är att äganderätten till uppfinningar, som tillkommit med utnyttjande av ett företags resurser, ska tillfalla företaget. Anställda är samtidigt berättigade till skälig ersättning för sina uppfinningar. Frågan om sådan ersättning uppstår framför allt när en uppfinning tillkommit vid sidan av arbetstagarens normala arbetsuppgifter och/eller när uppfinningen har ett särskilt högt värde.

Avtalen beräknas antas av respektive organisations förbund och träder sedan i kraft från och med 1 december 2015.

Andra nyheter

 • Sverige 22 Jun 2021

  Vi är IP Stars!

  Läs mer

 • Sverige 02 Jun 2021

  IVA:s 100-lista: Forskning för hållbar krisbe...

  Läs mer

 • Alicante 24 May 2021

  Våra kollegor i Alicante hälsar!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi

 • Jordglob

  Stockholm

  Huvudkontor

  Groth & Co KB
  Box 6107
  SE-102 32 STOCKHOLM

  Besöksadress:
  Birger Jarlsgatan 57 B, 113 56 Stockholm
  SVERIGE
  Telefon: +46 8 729 91 00
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +46 8 31 67 67

  Visa på karta

 • Jordglob

  Alicante

  Groth & Co KB
  Avda. De Aguilera 19-1 B
  ES-03007 ALICANTE
  SPANIEN
  Telefon: +34 96 592 04 55
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +34 96 592 05 03

  Visa på karta

 • Jordglob

  München

  Groth GmbH
  Rosenkavalierplatz 4
  DE-81925 MÜNCHEN
  TYSKLAND
  Telefon: +49 89 982 952 63
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +49 89 982 952 65

  Visa på karta

 • Jordglob

  Shanghai

  Groth & Co KB
  378 WuKang Road, Office 303
  200031 SHANGHAI
  KINA
  Telefon: +86 1361 180 4064
  E-post: info@groth.eu

  Visa på karta