EU 08 Feb 2017

Nytt söksystem för designrättigheter inom EU

Nyheter från vårt kontor i Alicante:

Den europeiska myndigheten för immaterialrätt, EUIPO, har skapat ett nytt verktyg för att sökningar bland registrerade designskydd ska bli enklare. Som grund för detta verktyg finns 15.000 produktindikatorer. Projektet kallas DesignClass och har lanserats i två steg; steg 1 i november 2015 och steg 2 i januari 2017.

Eftersom det inte är lätt att göra databassökningar bland bilder av produkter är det nya systemet baserat på indikatorer som beskriver en produkts utseende. Dessa indikatorer ska fungera som ett gemensamt språk för att beskriva produkters utseende så att detta blir unisont över hela EU, och i framtiden även internationellt. Med verktyget på plats ska sökningar bland registrerad design förenklas. Något som såväl företag som immaterialrättsrådgivare och myndigheter kommer att ha stor nytta av.

Systemet är ett resultat av ett samarbete mellan 26 myndigheter för immaterialrätt tillsammans med WIPO och EUIPO. Framåt är tanken att dessa indikatorer ska uppdateras löpande för att möta marknadens och teknikens utveckling.

Vår konsult vid kontoret i Alicante, Ruth Almaraz Palmero, har agerat observatör genom hela genomförandet av detta projekt. Hon är jurist och expert på designskydd på EU-nivå samt är medordförande vid AIPPI’s kommitté för designskydd.

Andra nyheter

 • Sverige 23 Jun 2022

  Framgång för ATG om Trav & Galopp

  Läs mer

 • Sverige 16 Jun 2022

  Trademark Prosecution Firm of the Year i Sverig...

  Läs mer

 • Worldwide 09 Jun 2022

  Camilla Hamrin igen en av ”Top 250 Women in I...

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi