Worldwide 29 Nov 2021

Ökat antal varumärkesansökningar trots pandemin

WIPO:s senaste rapport, World Intellectual Property Indicators Report (WIPI), visar att varumärkesansökningarna 2020 ökade med 13,7% jämfört med föregående år. Patentansökningar ökade med 1,6% och designansökningar med 2%. WIPO samlar data från cirka 150 nationella och regionala myndigheter och visar hur uppfinnare, designer och varumärkesägare alltmer förlitar sig på att skydda sina immateriella tillgångar för att kunna expandera sina företag och söka nya tillväxtmöjligheter.

– Trots en så djup ekonomisk nedgång vi sett på årtionden, bekräftar rapporten att det ökade antalet immaterialrättsliga ansökningar, under coronapandemin haft en anmärkningsvärd uthållighet. Detta står i kontrast till finanskrisen 2008-2009 då både patent- och varumärkesansökningar minskade kraftigt säger WIPO:s generaldirektör Daren Tang. Om den starka ökningen av varumärkesansökningar säger Daren Tang:

– Detta visar hur företag över hela världen har fört ut nya produkter och tjänster på marknaden, vilket återspeglas av den tvåsiffriga tillväxten av varumärkesansökningar under 2020 trots den massiva ekonomiska chocken. Trots den svåra situationen hittar företag möjligheter att nå kunder på nya sätt, öppna nya marknader och föra ut sina idéer till världen med hjälp av IP.

Om WIPI
Den årliga WIPI-rapporten samlar in och analyserar immaterialrättsliga (IP) data för att informera beslutsfattare, företagsledare, investerare, akademiker och andra som söker makrotrender inom innovation och kreativitet.

Läs hela WIPI-rapporten här (pdf)>

Andra nyheter

 • Sverige 14 Sep 2022

  Med fondpengar – skydda dina IP-rättigheter

  Läs mer

 • Sverige 24 Aug 2022

  Välkommen Cao – vår nya European Patent...

  Läs mer

 • Sverige 07 Jul 2022

  Välkommen Christina!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi