Korea 18 Mar 2015

Ökning av ansökningar i Korea

En ökning av inlämnade patent-, varumärkes- och designansökningar lämnades in under 2014 samtidigt som handläggningstiderna har minskat i Korea. Detta presenteras i KIPO s ”2014 Examination and Trial Performance Report and Plans for 2015”.

Över 210.000 patentansökningar lämnades in till KIPO (Korean Intellectual Property Office), vilket innebär att de hamnar på fjärde plats i världen. Omkring 150.000 varumärkesansökningar och 65.000 designansökningar lämnades in, vilka ger en sjunde respektive tredje plats i världen. Jämfört med 2013 har patentansökningar ökat med 2,8%, varumärken 1,7% och design 3,9%.

KIPO avser att ge högkvalitativ service i världsklass och har vidtagit åtgärder för att minska handläggningstiderna.

Sedan Korea anslöt sig till Haagsystemet i juli 2014, har 100 designansökningar lämnats in av koreanska företag och mer än 1000 designansökningar av utländska företag.

Ökningen av ansökningar är en bra indikation på ökad medvetenhet att skydda tillgångar med designskydd, speciellt efter tvisten mellan Samsung och Apple.

Om du har frågor om IP i Korea är du välkommen att kontakta vår patentkonsult Youngmi Chung på tel 08-729 91 63.

Mer information hos KIPO här

Andra nyheter

 • Stockholm 17 Jan 2022

  Groth & Co flyttar!

  Läs mer

 • Jamaica 17 Jan 2022

  Jamaica ansluter sig till Madridprotokollet

  Läs mer

 • Jamaica 13 Jan 2022

  Jamaica ansluter sig till Haag-systemet

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi