Sverige 08 Sep 2014

Ökning av patent- och varumärkesansökningar

Det har skett en markant ökning av patentansökningar de senaste tre månaderna av svenska företag visar statistik från Sepaf. Ansökningarna av patent har legat på en stabil nivå den senaste femårsperioden, så det är dock svårt att säga om det är ett trendbrott.

Även ansökningar av varumärkesskydd har ökat de senaste 3 månaderna jämfört med förra året.

Designansökningarna är få och trenden här är inte lika positiv.

– Statistiken från Sepaf visar på en positiv trend och att svenska företag är alltmer aktiva vad gäller att skydda sina immaterialrättigheter, säger Mats Lundberg, ordförande i Sepaf samt chef för Juridik och varumärkesavdelningen på Groth & Co.

 

Källa: Sepaf Innovation Index, SII

SII visar index för de senaste tolv månaderna och 3 mån visar index för de senaste tre månaderna och jämför med samma period från föregående år. Trend förtydligar tendensen för de senaste tre månaderna.

Se hela rapporten här (zip)>>

Andra nyheter

 • Sverige 14 Sep 2022

  Med fondpengar – skydda dina IP-rättigheter

  Läs mer

 • Sverige 24 Aug 2022

  Välkommen Cao – vår nya European Patent...

  Läs mer

 • Sverige 07 Jul 2022

  Välkommen Christina!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi