Sverige 30 Oct 2014

Ökning av varumärkesskydd och patent i Sverige

Antalet ansökningar om varumärkes- och patentskydd fortsätter att öka stabilt i Sverige. Detta enligt nya siffror från branschorganisationen SEPAF. I september 2014 ansökte svenska företag om 1 022 patentskydd, 128 designskydd och 155 varumärkesskydd i Sverige och utomlands.

Antalet varumärkesansökningar har ökat med 26 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period förra året.

Varumärken brukar följa konjunkturen och därmed tydligare indikera förändringar än exempelvis patent. I många fall kan patentaktivitet vara kontracykliska och istället öka vid konjunkturnedgångar.  I ljuset av detta måste en uppgång av varumärkesansökningar ses som positivt och förhoppningsvis signalera en förhoppning om en generell uppgång, säger Mats Lundberg, talesperson för SEPAF, tillika Managing Partner på Groth & Co.

Gällande designskydd så fortsätter antalet ansökningar att sjunka för sjätte månaden i rad. För senaste tremånadersperioden sjunker antalet ansökningar med 60 procent.

Andra nyheter

 • Sverige 14 Sep 2022

  Med fondpengar – skydda dina IP-rättigheter

  Läs mer

 • Sverige 24 Aug 2022

  Välkommen Cao – vår nya European Patent...

  Läs mer

 • Sverige 07 Jul 2022

  Välkommen Christina!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi