Sverige 11 Nov 2020

Patenttvist avgjord till Scanias fördel

I en nyligen avgjord patenttvist mellan Volvo och Scania ogiltigförklarades Volvos patent enligt Patent- och marknadsdomstolen, PMD. Tvisten gäller Volvos patent avseende en stegväxlad växellåda för motorfordon. Volvo blir därmed skyldig att betala rättegångskostnader på 5 miljoner kronor till Scania. Detta är en av flera tvister som pågår mellan de stora fordonsbolagen i PMD vid Stockholms tingsrätt.

Volvo fick patent redan den 10 juni 2003 och avser en automatiserad stegväxlad växellåda, som undanröjer nackdelarna med den kända tekniken genom att tillhandahålla en automatisk frihjulsfunktion för att kunna begränsa bränsleförbrukningen.

Scania började under 2013 bjuda ut och under 2014 att sälja lastbilar med växellådor som hade en automatisk frihjulningsfunktion.

Volvo väckte den 11 februari 2019 talan mot Scania för patentintrång och yrkade bland annat förbud för Scania att tillverka, bjuda ut, föra ut på marknaden eller använda vissa växellådor med nämnda frihjulningsfunktion i Sverige samt att inneha sådana växellådor för sådant ändamål så länge som patentet är giltigt. 

Scania bestred patentintrång och inlämnade en ogiltighetstalan mot Volvo. I ogiltighetstalan yrkade Scania att uppfinningen enligt patentet inte var så tydligt beskriven att en fackman med ledning av beskrivningen kunde utöva den. Dessutom ansåg Scania att uppfinningen inte var ny och saknade uppfinningshöjd. 

Detta bestreds av Volvo som alternativt yrkade att patentet skulle upprätthållas i ändrad lydelse. 

I Patent- och marknadsdomstolens dom bifölls Scanias ogiltighetstalan. Samtidigt konstaterar PMD att Scanias förfoganden över de aktuella växellådorna under antagande att patentet är giltigt i meddelad lydelse, på objektiv grund gör intrång. Avgörandet i intrångsmålet, som sker i form av en särskild dom, s.k mellandom, bör få överklagas särskilt. I avvaktan på att mellandomen vinner laga kraft ska intrångsmålet i övrigt förklaras vilande.

I detta mål blir Volvo skyldig att betala Scania ca 5 miljoner kronor i rättegångskostnader.

Andra nyheter

 • Sverige 22 Jun 2021

  Vi är IP Stars!

  Läs mer

 • Sverige 02 Jun 2021

  IVA:s 100-lista: Forskning för hållbar krisbe...

  Läs mer

 • Alicante 24 May 2021

  Våra kollegor i Alicante hälsar!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi

 • Jordglob

  Stockholm

  Huvudkontor

  Groth & Co KB
  Box 6107
  SE-102 32 STOCKHOLM

  Besöksadress:
  Birger Jarlsgatan 57 B, 113 56 Stockholm
  SVERIGE
  Telefon: +46 8 729 91 00
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +46 8 31 67 67

  Visa på karta

 • Jordglob

  Alicante

  Groth & Co KB
  Avda. De Aguilera 19-1 B
  ES-03007 ALICANTE
  SPANIEN
  Telefon: +34 96 592 04 55
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +34 96 592 05 03

  Visa på karta

 • Jordglob

  München

  Groth GmbH
  Rosenkavalierplatz 4
  DE-81925 MÜNCHEN
  TYSKLAND
  Telefon: +49 89 982 952 63
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +49 89 982 952 65

  Visa på karta

 • Jordglob

  Shanghai

  Groth & Co KB
  378 WuKang Road, Office 303
  200031 SHANGHAI
  KINA
  Telefon: +86 1361 180 4064
  E-post: info@groth.eu

  Visa på karta