Sverige 12 Dec 2018

PMD dömer enligt EU-praxis gällande färg på varumärken

Enligt svensk praxis har det länge ansetts att en varumärkesregistrering i svartvitt ska anses omfatta varumärket i samtliga färger och färgkombinationer. Men så är det inte i EU. Inom EU gäller istället att en registrering endast gäller för den färg eller färgkombination som märket har i registreringen. Svartvitt ska alltså tolkas som just svart och vitt. I ett svenskt ärende där vi på Groth & Co har företrätt den vinnande parten har nu PMD dömt enligt EU-praxis och valt att väga in färg för att utesluta förväxlingsrisk mellan två varumärken.

Fallet gäller två olika varumärkesregistreringar för Malteserkors – ett åttauddigt kors med armar som möts i centrum och som bland annat kan ses på Maltas flagga. I september 2014 assisterade vi Lazarusorden med ansökan om varumärkesskydd i Sverige för sitt åttauddiga kors i grön färg. Ansökan beviljades och varumärket registrerades. Några månader tidigare hade Johanniterorden emellertid ansökt om varumärkesregistrering för deras variant av Malteserkors i svartvitt. Johanniterorden invände mot PRV:s beslut att godkänna Lazarusorden varumärkesansökan och ville istället få den hävd.

PRV gick initialt på Johanniterorden invändning och hävde Lazarusordens registrering. Men för Lazarusorden överklagande vi PRVs beslut vid Patent- och marknadsdomstolen (PMD) och där fick vi rätt – PMD gick emot PRV och Lazarusordens varumärkesregistrering fick förbli registrerad.

Det aktuella beslutet från PMD indikerar för första gången en anpassning till EU-praxis på detta område. PMD menar att figurmärkena är av enkel karaktär och att en genomsnittskonsument inte känner till innebörden av Malteserkors. Den gröna färgen i Lazarusordens registrering var därför tillräcklig och avgörande för att utesluta förväxlingsrisk mellan varumärkena.

Andra nyheter

 • Sverige 14 Sep 2022

  Med fondpengar – skydda dina IP-rättigheter

  Läs mer

 • Sverige 24 Aug 2022

  Välkommen Cao – vår nya European Patent...

  Läs mer

 • Sverige 07 Jul 2022

  Välkommen Christina!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi