Sverige 12 Dec 2018

PMD dömer enligt EU-praxis gällande färg på varumärken

Enligt svensk praxis har det länge ansetts att en varumärkesregistrering i svartvitt ska anses omfatta varumärket i samtliga färger och färgkombinationer. Men så är det inte i EU. Inom EU gäller istället att en registrering endast gäller för den färg eller färgkombination som märket har i registreringen. Svartvitt ska alltså tolkas som just svart och vitt. I ett svenskt ärende där vi på Groth & Co har företrätt den vinnande parten har nu PMD dömt enligt EU-praxis och valt att väga in färg för att utesluta förväxlingsrisk mellan två varumärken.

Fallet gäller två olika varumärkesregistreringar för Malteserkors – ett åttauddigt kors med armar som möts i centrum och som bland annat kan ses på Maltas flagga. I september 2014 assisterade vi Lazarusorden med ansökan om varumärkesskydd i Sverige för sitt åttauddiga kors i grön färg. Ansökan beviljades och varumärket registrerades. Några månader tidigare hade Johanniterorden emellertid ansökt om varumärkesregistrering för deras variant av Malteserkors i svartvitt. Johanniterorden invände mot PRV:s beslut att godkänna Lazarusorden varumärkesansökan och ville istället få den hävd.

PRV gick initialt på Johanniterorden invändning och hävde Lazarusordens registrering. Men för Lazarusorden överklagande vi PRVs beslut vid Patent- och marknadsdomstolen (PMD) och där fick vi rätt – PMD gick emot PRV och Lazarusordens varumärkesregistrering fick förbli registrerad.

Det aktuella beslutet från PMD indikerar för första gången en anpassning till EU-praxis på detta område. PMD menar att figurmärkena är av enkel karaktär och att en genomsnittskonsument inte känner till innebörden av Malteserkors. Den gröna färgen i Lazarusordens registrering var därför tillräcklig och avgörande för att utesluta förväxlingsrisk mellan varumärkena.

Andra nyheter

 • Sverige 22 Jun 2021

  Vi är IP Stars!

  Läs mer

 • Sverige 02 Jun 2021

  IVA:s 100-lista: Forskning för hållbar krisbe...

  Läs mer

 • Alicante 24 May 2021

  Våra kollegor i Alicante hälsar!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi

 • Jordglob

  Stockholm

  Huvudkontor

  Groth & Co KB
  Box 6107
  SE-102 32 STOCKHOLM

  Besöksadress:
  Birger Jarlsgatan 57 B, 113 56 Stockholm
  SVERIGE
  Telefon: +46 8 729 91 00
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +46 8 31 67 67

  Visa på karta

 • Jordglob

  Alicante

  Groth & Co KB
  Avda. De Aguilera 19-1 B
  ES-03007 ALICANTE
  SPANIEN
  Telefon: +34 96 592 04 55
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +34 96 592 05 03

  Visa på karta

 • Jordglob

  München

  Groth GmbH
  Rosenkavalierplatz 4
  DE-81925 MÜNCHEN
  TYSKLAND
  Telefon: +49 89 982 952 63
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +49 89 982 952 65

  Visa på karta

 • Jordglob

  Shanghai

  Groth & Co KB
  378 WuKang Road, Office 303
  200031 SHANGHAI
  KINA
  Telefon: +86 1361 180 4064
  E-post: info@groth.eu

  Visa på karta