Frankrike 04 Dec 2020

Polestars logo tillfälligt förbjuden – för lik Citroëns

I en länge pågående tvist har Citroën hävdat att Polestars logotyp är för lik deras egen. EU:s immaterialrättsmyndighet EUIPO har kommit fram till att logotyperna inte är förväxlingsbara. Däremot har den franska domstolen dömt till Citroëns fördel och Polestar får inte använda sin logotyp i Frankrike under sex månader. Polestar dömdes också till att betala både rättegångskostnader samt skadestånd.

Det franska bilföretaget Citroën, ägt av PSA Group där även elbilsmärket DS Automobiles ingår, tycker att beståndsdelarna i Polestars logotyp har för stor likhet med både Citroëns och DS Automobiles. Polestar, ägt till 50% av Volvo Personvagnar, vars logotyp utgörs av en avbild av polstjärnan, innehar en EU-registrering. Polestar å sin sida hävdar att det inte finns någon likhet.

Den nationella franska domstolen dömde till Citroëns fördel där man menade att logotyperna som består av liknande emblem av dubbla sparrar utgör ett problem. Då Citroën är känt över hela världen som ”märket med sparrarna” kan Polestar dra indirekt nytta av renomméet, varför domstolen dömde till ett temporärt förbud för Polestar att använda sin logotyp i Frankrike under sex månader räknat från juli 2020.

Polestar blir därmed skyldiga att betala till Citroën 70.000 Euro i rättegångskostnader samt 150.000 Euro, vilket motsvarar 0.05% av vad bilmärket årligen lägger på annonsering i Frankrike. Vad som sker efter sex månader är oklart.

Citroën har också vänt sig till EUIPO för att få Polestars godkända figurregistreringar upphävda. Hos EUIPO blev dock utgången den omvända mot den franska domstolen. Här kom EUIPO fram till att Polestars logotyp inte är förväxlingsbar med vare sig Citroëns eller DS Automobiles logotyper. PSA har överklagat beslutet hos EUIPO.

 

Feature foto på Polestars ratt av Alexander Migl

Andra nyheter

 • Sverige 14 Sep 2022

  Med fondpengar – skydda dina IP-rättigheter

  Läs mer

 • Sverige 24 Aug 2022

  Välkommen Cao – vår nya European Patent...

  Läs mer

 • Sverige 07 Jul 2022

  Välkommen Christina!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi