Worldwide 19 May 2020

Regeländringar i PCT-systemet för internationella patent

Ett antal förändringar i reglerna för internationella patentansökningar (PCT) kommer att genomföras, bland annat i syfte att förbättra möjligheterna att göra tillägg i en PCT-ansökan. Detta om tillägget har motsvarighet i den prioritetsgrundande ansökan. Förändringarna träder i kraft den 1 juli 2020.

De viktigaste förändringarna i reglerna kommer vara:

 • I händelse av felaktigt inlämnade eller saknade delar i en inlämnad internationell ansökan, ges nu möjligheten att i den ansökan införliva dessa genom hänvisning.
 • Rättslig grund ges för att förflytta officiella avgifter från en myndighet till en annan, via IB (the International Bureau).
 • IPEA (the International Preliminary Examining Authority) måste kopiera vissa dokument från sina akter, som IB i sin tur ska ställa till förfogande för allmänheten för den valda myndighetens (Elected Office) räkning.
 • De nya reglerna tillåter patentmyndigheten att ursäkta en missad frist, om det inträffade orsakats av otillgängliga elektroniska kommunikationsmedel, som t.ex. vid oförutsedda avbrott eller schemalagda underhåll.
 • Ny regel gällande sökandens rätt att i den internationella fasen göra korrigeringar eller tillägg i gällande indikationer enligt regel 4.11 i ansökningsformuläret; (sökandes önskan om att PCT-ansökan behandlas i en designerad stat som exempelvis en continuation eller continuation-in-part från en tidigare ansökan).

Andra nyheter

 • KENYA 19 May 2022

  Nya krav på anteckning av immateriella rättig...

  Läs mer

 • Worldwide 04 May 2022

  Renewcell gör modeindustrin hållbar

  Läs mer

 • Kap Verde 28 Apr 2022

  Kap Verde ansluter sig till Madridsystemet

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi