Sverige 02 Jan 2014

Regeringen föreslår ny domstol för immaterialrättsliga mål

I en artikel i Svenska Dagbladet (27 december 2013) skriver justitieminister Beatrice Ask (M) om Sveriges framtid som innovationsland. Beatrice Ask skriver att Sverige har innovationer och uppfinnare att tacka för många av landets företagsframgångar. Hon menar att det rättsliga skyddet spelar en central roll för detta, och regeringen föreslår därför att en ny domstol för bland annat immaterialrättsliga mål inrättas.

I dag är domstolsprövningen av immaterialrättsliga mål uppdelad mellan allmän domstol (tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen), allmän förvaltningsdomstol (förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen), samt Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen. Justitieministern menar att detta medför ett antal problem, som splittrade utfall, resursslöseri och, avsaknaden av erfarenhetsutbyte, och föreslår därför att en ny domstol för bland annat immaterialrättsliga mål inrättas.

Beatrice Ask avslutar artikeln med att ta upp ytterligare fyra områden där regeringen arbetar för att förbättra svenska innovationsföretags förutsättningar:

 • Det gemensamma EU-patentsystemet (Unitary Patent System) som beräknas träda i kraft 2015. 
 • Patentansökningar i Sverige ska kunna lämnas in på engelska. 
 • Nationell kartläggning av åtalsreglerna gällande patentintrång. 
 • En utredare ska föreslå en ny patentlag och en ny förordning senast i juni 2014.

Artikeln i Svenska Dagbladet går att läsa i sin helhet här.

Andra nyheter

 • Stockholm 17 Jan 2022

  Groth & Co flyttar!

  Läs mer

 • Jamaica 17 Jan 2022

  Jamaica ansluter sig till Madridprotokollet

  Läs mer

 • Jamaica 13 Jan 2022

  Jamaica ansluter sig till Haag-systemet

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi