EU 18 Feb 2020

Så påverkar Brexit er EU-design

UPPDATERING 2020-08-24: Nu vet vi mer om processen efter Brexit – se uppdatering sista stycket om Haag-överenskommelsen.

Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020 och det löper nu en övergångsperiod fram till och med den 31 december 2020. Under denna tid kommer alla EU-designansökningar och -registreringar att vara giltiga i Storbritannien. Baserat på befintliga EU-registreringar och -ansökningar den 1 januari 2021 upprättas motsvarande brittiska nationella registreringar och ansökningar enligt nedan.

Groth & Co säkerställer all nödvändig hantering för våra kunder.

Registreringar
Den 1 januari 2021 kommer det, baserat på då befintliga EU-registreringar, automatiskt att skapas motsvarande nationell brittisk registrering. Den nationella registreringen kommer att ha samma ansöknings-, eventuellt prioritets-, registrerings- och förnyelsedatum som EU-registreringen. Den kommer att få ett särskilt nationellt registreringsnummer. Registreringar som är hemlighållna den 1 januari 2021 kommer att behandlas som ansökningar enligt nedan.

Groth & Co kommer att verifiera brittiska nationella registreringar som har skapats baserat på de EU-registreringar vi hanterar. Vi kommer sedan att ansvara för dessa nya registreringar på samma sätt som andra registreringar. En administrativ avgift kommer att utgå i samband med denna omvandling. 

Ansökningar
Baserat på EU-ansökningar som är pågående den 1 januari 2021 kommer det att vara möjligt att under nio (9) månader ansöka om registrering av en motsvarande nationell rättighet i Storbritannien. Den nationella ansökan kommer att ha samma ansökningsdatum och eventuellt prioritetsdatum som EU-ansökan. Den kommer att få ett särskilt nationellt ansökningsnummer. Kostnaden kommer att motsvara kostnaden för ingivande av en nationell brittisk ansökan. I samband med denna möjlighet samråder ni med er konsult i pågående ärenden om en nationell ansökan ska inges.

Förnyelser
Vid förnyelse av en EU-registrering som har förnyelsedatum före den 1 januari 2021 sker förnyelsen inom ramen för EU-registreringen samt skapas den 1 januari 2021 automatiskt en ny nationell brittisk registrering enligt ovan. Vid förnyelser av en EU-registrering som har förnyelsedatum från och med den 1 januari 2021 sker förnyelse separat av EU-registreringen och av den nya nationella registreringen som har skapats den 1 januari 2021. Avisering och hantering av förnyelser kommer att ske likt tidigare.

Internationell registrering (Haag-överenskommelsen) som designerar EU
Baserat på en EU-designering av en internationell registrering kommer, från och med den 1 januari 2021, att skapas en nationell brittisk registrering eller ansökan på motsvarande sätt som för EU-registeringar och EU-ansökningar. EU-designeringar som är godkända före den 1 januari 2021 kommer att behandlas som EU-registreringar, medan EU-designeringar som ännu inte är godkända kommer att behandlas som EUansökningar. Groth & Co kommer att säkerställa hanteringen av rättigheterna.

Kontakta gärna info@groth.eu om ni har några frågor.

 

Andra nyheter

 • Worldwide 25 Aug 2021

  Camilla Hamrin är en av ”Top 250 Women in IP”

  Läs mer

 • EU 24 Aug 2021

  Sverige fortsatt i topp inom EU

  Läs mer

 • Brasilien 10 Aug 2021

  Skateboardåkare kan få varumärkesskydd för...

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi

 • Jordglob

  Stockholm

  Huvudkontor

  Groth & Co KB
  Box 6107
  SE-102 32 STOCKHOLM

  Besöksadress:
  Birger Jarlsgatan 57 B, 113 56 Stockholm
  SVERIGE
  Telefon: +46 8 729 91 00
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +46 8 31 67 67

  Visa på karta

 • Jordglob

  Alicante

  Groth & Co KB
  Avda. De Aguilera 19-1 B
  ES-03007 ALICANTE
  SPANIEN
  Telefon: +34 96 592 04 55
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +34 96 592 05 03

  Visa på karta

 • Jordglob

  München

  Groth GmbH
  Rosenkavalierplatz 4
  DE-81925 MÜNCHEN
  TYSKLAND
  Telefon: +49 89 982 952 63
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +49 89 982 952 65

  Visa på karta

 • Jordglob

  Shanghai

  Groth & Co KB
  378 WuKang Road, Office 303
  200031 SHANGHAI
  KINA
  Telefon: +86 1361 180 4064
  E-post: info@groth.eu

  Visa på karta