Sverige 12 Oct 2015

SEPAF har ny grafisk design

SEPAF, branschorganisationen som samlar svenska immaterialrättsföretag, har ny grafisk profil. SEPAF skapar affärsnytta för sina klienter genom innovationsskydd, främst i form av patent, varumärken och design.

 • Syftet med SEPAF är att upprätthålla god etik och en hög yrkesskicklighet i branschen. Alla medlemmar tillämpar SEPAF:s allmänna uppdragsvillkor och deras etikkommitté övervakar och ingriper om någon medlem bryter mot dem.
 • Utöver detta engagerar de sig i utbildningsfrågor och opinionsbildning på området innovationsskydd.
 • SEPAF publicerar regelbundet statistik över ansökningar om skydd för patent, varumärke och design, i Sverige och internationellt.

Läs mer om SEPAF här

Groth & Co är medlem i SEPAF och tillämpar SEPAFs allmänna uppdragsvillkor ifråga om etik och yrkesskicklighet.

Andra nyheter

 • Sverige 14 Sep 2022

  Med fondpengar – skydda dina IP-rättigheter

  Läs mer

 • Sverige 24 Aug 2022

  Välkommen Cao – vår nya European Patent...

  Läs mer

 • Sverige 07 Jul 2022

  Välkommen Christina!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi