EU 19 Dec 2019

SME med tydlig IP-strategi har starkare tillväxt visar studie

Små- och medelstora företag, så kallade SMEs (Small and Medium Enterprises), som ansöker om patent, varumärken eller designskydd har en betydligt större sannolikhet till högre tillväxt än företag inom kategorin som inte gör det. Det visar en studie publicerad tidigare i år gemensamt utförd av EPO och EUIPO.  

Små- och medelstora företag utgör 99% av alla affärsaktörer inom EU och bidrar till 57% av EUs BNP. En stor del av värdet som SMEs genererar kommer dock från ett litet antal företag med hög tillväxt (så kallade HGFs), vilka ofta är mycket innovativa. HFGs definieras genom att de har haft en genomsnittlig tillväxt på över 20% per år över en treårsperiod, och som har åtminstone 10 st anställda i början av tillväxtfasen.

Studien visar att SMEs som lämnat in minst en ansökan om IP-skydd har 21% högre chans till starkare tillväxt efter inlämningen, med en tioprocentig sannolikhet att bli ett HGF än företag utan några IP-rättigheter alls. SMEs som lämnar in ansökningar inom EU och hos EPO har en ännu större chans (17%) att bli ett HGF.

“SMEs och framför allt HGFs, är hjältarna inom den europeiska ekonomin, och hjälper med att driva fram innovation och värdesättning. Vår rapport visar tydligt kopplingen mellan IP-rättigheter och företag med högre tillväxt, för vilka IP-rättigheterna spelar en avgörande roll. Ett litet till medelstort företag som nyligen registrerat åtminstone ett varumärke har 13% mer chans att nå högre tillväxt i framtiden”, säger Christian Archambeau, Executive Director på EUIPO.

Forskningen avslöjar även att chanserna för SMEs att bli HGFs ökar med 33% om de lämnar in ansökningar inom samtliga IP-området; varumärken, patent och designskydd, än om endast ett immaterialrättsligt område skyddas.

Studien visade att SMEs inom high-tech-industrin, som lämnat in en europeisk patentansökan har 110% ökad sannolikhet till högre tillväxt, och inom low-tech-industrin är denna siffra 172%.

”Närmare 30% av EPO:s sökande är SMEs, entreprenörer, universitet eller forskningsinstitut så det är väsentligt att fortsätta att förenkla tillgången till den europeiska marknaden genom kommersialiseringen av deras uppfinningar. Det har en enorm påverkan på tillväxten och skapandet av arbetstillfällen, och offentliga myndigheter på europeisk och nationell nivå måste anstränga sig mer för att backa upp detta mål.”, säger EPO:s president António Campinos.

Majoriteten av våra kunder är SMEs och vi ser dagligen de positiva effekter som immaterialrätt kan ha för dessa företag.

Läs mer om vårt arbete med ett antal utvalda SMEs bland våra case här

Andra nyheter

 • Sverige 14 Sep 2022

  Med fondpengar – skydda dina IP-rättigheter

  Läs mer

 • Sverige 24 Aug 2022

  Välkommen Cao – vår nya European Patent...

  Läs mer

 • Sverige 07 Jul 2022

  Välkommen Christina!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi