EU 22 Dec 2016

Storbritannien ratificerar EU-patentsystemet

Avtalen för ett EU-patent och en europeisk domstol (UPC) ratificeras av Storbritannien meddelade ministern för IP-frågor i Storbritannien den 28 november. Detta möjliggör att ett enhetligt patentsystem kan träda i kraft redan under 2017.

Det är nu fritt fram för de återstående ratifikationerna att äga rum under de kommande månaderna och kort därefter kan den nya domstolen sätta igång med sitt arbete. Detta enligt EPO’s President Benoît Battistelli. Den enhetliga domstolen blir ett enda forum för samtliga anslutna medlemsstater och kan ge en snabbare genomdrivning av åtgärder och enhetliga juridiska beslut.

Efter Brexit-omröstningen med månader av osäkerhet var beskedet från Storbritannien mycket välkommet både hos Europeiska Kommissionen och europeiska patentverket EPO.

Det nya enhetliga patentsystemet kan endast träda ikraft när åtminstone tretton medlemsstater har ratificerat avtalet inklusive nyckelstaterna Frankrike, Tyskland och Storbritannien. Idag har elva stater gjort det inklusive Frankrike.

Läs vår tidigare nyhet om Brexit här > 

Andra nyheter

 • Stockholm 17 Jan 2022

  Groth & Co flyttar!

  Läs mer

 • Jamaica 17 Jan 2022

  Jamaica ansluter sig till Madridprotokollet

  Läs mer

 • Jamaica 13 Jan 2022

  Jamaica ansluter sig till Haag-systemet

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi