Baltikum 19 Mar 2014

Svensk-baltisk patentdomstol inrättas

Sverige och de baltiska länderna (Estland, Lettland och Litauen) har efter flera års förhandlingar undertecknat ett avtal i Bryssel den 4 mars 2014 om att placera en gemensam regional avdelning av den nya europeiska patentdomstolen i Sverige. Avdelningens säte kommer att placeras i Stockholm och engelska blir rättegångsspråket i avdelningen.

Målsättning har varit att ingå i en nordisk-baltisk regional avdelning. Avdelningen gör det möjligt för regionens domare och ombud att bevara och utveckla sin kompetens, och tanken är att domstolen ska ge förutsättningar för en mer enhetlig rättspraxis.

Den nya europeiska patentdomstolen kommer att ha två instanser. Den första instansen ska ha en central division i Paris med avdelningar i London och München samt ett antal lokala och regionala avdelningar. Medlemsstaterna kan välja att antingen inrätta lokala avdelningar, eller att tillsammans med en eller fler medlemsstater inrätta regionala avdelningar.

Andra nyheter

 • Sverige 14 Sep 2022

  Med fondpengar – skydda dina IP-rättigheter

  Läs mer

 • Sverige 24 Aug 2022

  Välkommen Cao – vår nya European Patent...

  Läs mer

 • Sverige 07 Jul 2022

  Välkommen Christina!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi