Baltikum 19 Mar 2014

Svensk-baltisk patentdomstol inrättas

Sverige och de baltiska länderna (Estland, Lettland och Litauen) har efter flera års förhandlingar undertecknat ett avtal i Bryssel den 4 mars 2014 om att placera en gemensam regional avdelning av den nya europeiska patentdomstolen i Sverige. Avdelningens säte kommer att placeras i Stockholm och engelska blir rättegångsspråket i avdelningen.

Målsättning har varit att ingå i en nordisk-baltisk regional avdelning. Avdelningen gör det möjligt för regionens domare och ombud att bevara och utveckla sin kompetens, och tanken är att domstolen ska ge förutsättningar för en mer enhetlig rättspraxis.

Den nya europeiska patentdomstolen kommer att ha två instanser. Den första instansen ska ha en central division i Paris med avdelningar i London och München samt ett antal lokala och regionala avdelningar. Medlemsstaterna kan välja att antingen inrätta lokala avdelningar, eller att tillsammans med en eller fler medlemsstater inrätta regionala avdelningar.

Andra nyheter

 • Sverige 23 Jun 2022

  Framgång för ATG om Trav & Galopp

  Läs mer

 • Sverige 16 Jun 2022

  Trademark Prosecution Firm of the Year i Sverig...

  Läs mer

 • Worldwide 09 Jun 2022

  Camilla Hamrin igen en av ”Top 250 Women in I...

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi