Europa 18 Mar 2014

Svenskt rätt anpassas till enhetligt EU-patentsystem

Lagändringar ska anpassa svensk rätt till ett enhetligt europeiskt patentsystem och en gemensam patentdomstol, varför regeringen har lämnat en remiss till Lagrådet för granskning.

I lagrådsremissen ”Ett enhetligt patentskydd i EU”, överlämnat den 30 januari 2014, föreslås lagändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till det enhetliga patentskyddet och den enhetliga patentdomstolen. Lagändringarna kommer att träda i kraft vid ett senare tillfälle, troligtvis någon gång under 2015. Avsikten är att detta ska ske samtidigt som det enhetliga patentsystemet blir tillämpligt i Sverige. Dessutom föreslås ett par lagändringar om prioritetshandlingar och översättning som syftar till att öka rättssäkerheten för patenthavare.

Dagens patentsystem i EU består huvudsakligen av medlemsstaternas nationella rätt och den europeiska patentkonventionen (European Patents Convention, EPC). Enligt patentkonventionen beviljar det europeiska patentverket (EPO) europeiska patent. Dessa europeiska patent får verkan genom att sökanden av patentet betalar en avgift i varje land för sig (s k validering), och i många länder krävs dessutom att sökanden lämnar in en översättning av patentansökan.

En tvist om ett europeiskt patent kan prövas av domstolar i olika länder, dock med risk för olika utgångar i det enskilda fallet och skiftande rättspraxis mellan länderna. Dagens system är relativt dyrt och komplicerat för den som vill få, försvara eller ifrågasätta ett europeiskt patent i flera länder.

Det nya mer effektiva systemet

Som resultat av ett fördjupat samarbete mellan flertalet EU-medlemsstater kan nu ett enhetligt patentskydd komma att införas. Detta innebär att en sökande genom ett enda förfarande kan få ett patent som täcker hela EU, utom några få länder som inte deltar i samarbetet. Med en enklare handläggning ger detta också en lägre kostnad.

Samtidigt kommer det inrättas en enhetlig patentdomstol som i princip blir ensam behörig att handlägga tvister om europeiska patent, och förhoppningen är att man därmed ska skapa förutsättningar för en enhetlig patentpraxis. Det enhetliga patentsystemet skulle också innebära förenklingar och ökad rättssäkerhet för användarna av systemet.

Andra nyheter

 • Sverige 22 Jun 2021

  Vi är IP Stars!

  Läs mer

 • Sverige 02 Jun 2021

  IVA:s 100-lista: Forskning för hållbar krisbe...

  Läs mer

 • Alicante 24 May 2021

  Våra kollegor i Alicante hälsar!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi

 • Jordglob

  Stockholm

  Huvudkontor

  Groth & Co KB
  Box 6107
  SE-102 32 STOCKHOLM

  Besöksadress:
  Birger Jarlsgatan 57 B, 113 56 Stockholm
  SVERIGE
  Telefon: +46 8 729 91 00
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +46 8 31 67 67

  Visa på karta

 • Jordglob

  Alicante

  Groth & Co KB
  Avda. De Aguilera 19-1 B
  ES-03007 ALICANTE
  SPANIEN
  Telefon: +34 96 592 04 55
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +34 96 592 05 03

  Visa på karta

 • Jordglob

  München

  Groth GmbH
  Rosenkavalierplatz 4
  DE-81925 MÜNCHEN
  TYSKLAND
  Telefon: +49 89 982 952 63
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +49 89 982 952 65

  Visa på karta

 • Jordglob

  Shanghai

  Groth & Co KB
  378 WuKang Road, Office 303
  200031 SHANGHAI
  KINA
  Telefon: +86 1361 180 4064
  E-post: info@groth.eu

  Visa på karta