Worldwide 28 Sep 2021

Sverige – fortsatt i topp!

För tredje året i rad säkrar Sverige stolt en andraplats som ett av världens bästa innovationsländer, som presenteras i ”Global Innovation Index 2021”. Likaså behåller Schweiz topplaceringen. I årets undersökning har man särskilt fokuserat på effekterna av coronapandemin vad gäller innovationsförmåga.

Global Innovation Index (GII), som görs av WIPO (World Intellectual Property Organization), mäter innovationsekosystemets kraft i 132 länder och följer de senaste globala innovationstrenderna. Det framgår att regeringar och företag i många delar av världen ökade sina investeringar i innovation under denna prövande tid för människor och ekonomi, vilket visar på ett växande erkännande av att nya idéer är avgörande för att övervinna pandemin och för att säkerställa post-pandemisk ekonomisk tillväxt.

Vetenskaplig produktion, utgifter för forskning och utveckling (FoU), ansökningar om immateriella rättigheter och riskkapitalaffärer (VC) fortsatte att växa under 2020 och byggde därmed vidare på ett starkt resultat före krisen. Framför allt visade FoU-utgifterna större uthållighet under den pandemikopplade ekonomiska nedgången än i tidigare nedgångar.

”Årets globala innovationsindex visar oss att trots de enorma effekterna av COVID-19-pandemin på våra liv och försörjning, har många sektorer visat en anmärkningsvärd uthållighet – särskilt de som har satsat på digitalisering, teknik och innovation”, säger WIPO:s generaldirektör Daren Tang.

I årets mätning av världens ekonomier vad gäller innovationskapacitet och produktion framgår att endast ett fåtal, mestadels rika länder, konsekvent dominerar i toppen. Utvalda medelinkomst­ekonomier, inklusive Kina, Turkiet, Vietnam, Indien, Filippinerna, håller dock på att komma ikapp och förändrar innovationslandskapet.

Schweiz, Sverige, USA och Storbritannien fortsätter att leda innovationsmätningen och har legat bland de 5 bästa under de senaste tre åren. Näst bästa nordiska land i rankingen är Finland på en sjundeplats följt av Danmark på niondeplatsen.

Hela 10-listan finner du nedan, med respektive lands placering från 2020 inom parentes. Världens 10 mest innovativa länder 2021:

1  Schweiz (1)
2  Sverige (2)
3  USA (3)
4  Storbritannien (4)
5  Sydkorea (10)
6  Nederländerna (5)
7  Finland (7)
8  Singapore (8)
9  Danmark (6)
10 Tyskland (9)

Om Global Innovation Index och Global Innovation Tracker
2021 års utgåva av Global Innovation Index (GII) presenterar den senaste globala innovationsmätningen för 132 länder, baserat på 81 olika indikatorer. Då den senaste tar upp globala innovationstrender i den nya Global Innovation Tracker, fokuserar denna utgåva också på effekterna av coronapandemin inom innovation. Global Innovation Tracker använder en uppsättning indikatorer som identifierats i innovationsresans tre steg: Investeringar i vetenskap och innovationer, Tekniska framsteg och Socioekonomisk påverkan.

Global Innovation Index 2021 & Global Innovation Tracker>

Andra nyheter

 • Sverige 14 Sep 2022

  Med fondpengar – skydda dina IP-rättigheter

  Läs mer

 • Sverige 24 Aug 2022

  Välkommen Cao – vår nya European Patent...

  Läs mer

 • Sverige 07 Jul 2022

  Välkommen Christina!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi