Europa 03 Apr 2020

Sverige fortsatt i topp gällande patentansökningar

Antalet inlämnade europeiska patentansökningar fortsätter att öka enligt en rapport från den europeiska patentmyndigheten EPO. Flest ansökningar lämnades in inom digital kommunikation följt av medicinteknik och datorteknik. Kina ökade antalet patentansökningar till EPO med nästan 30% och Sverige befäste sin andraplats på topplistan över flest ansökningar per capita.

Knappt hälften av ansökningarna till EPO kommer från Europa

I den årliga rapporten från EPO har myndigheten analyserat samtliga deras mottagna patentansökningar. Antalet ansökningar har ökat stadigt sedan mätningarna inleddes 2012. Den senaste rapporten berättar att 2019 lämnades det in 181.406 patentansökningar till EPO, vilket motsvarar en ökning om 4% från föregående år. Knappt hälften (45%) av dessa patentansökningar kom från europeiska länder, med Tyskland som största ursprungsland (15%). Resterande andelen av patentansökningar till EPO står därmed många utomeuropeiska länder för. USA står för 25% av ansökningarna, Japan för 12%, Kina 7% och Sydkorea 5%. Patentansökningar från Kina till EPO har ökat med otroliga 29% från föregående år.

Digital kommunikation dominerar

Patentansökningar inom teknikområdet digital kommunikation ökade med 20% från föregående år och datorteknik ökade med 10%. Tillsammans med medicinteknik på plats två, som endast ökade med 1%, utgör dessa tre områden topplistan över teknikområden med flest patentansökningar. Den stora ökningen inom digital kommunikation och datorteknik bedömer EPO att den kan härledas till innovation inom industri 4.0, AI och 5G.

Teknikområdena i topp återspeglas i listan av de företag som lämnat in flest ansökningar. Kinesiska Huawei toppar listan, följt av Samsung och LG. Därefter följer flygindustrins United Technologies och Siemens. Svenska Ericsson ligger på plats nummer sju.

Sverige och Ericsson i topp

Sverige står för 4381 patentansökningar till EPO vilket motsvarar 2% av samtliga inkomna ansökningar och räcker till plats nummer 11 på topplistan av ursprungsländer. Justerat efter befolkningsmängd är Sverige dock det näst flitigaste landet på att lämna in patentansökningar. Schweiz toppar listan om ansökningar per capita med Danmark, Nederländerna och Tyskland på platserna tre till fem.

Sverige var också det europeiska land som hade störst procentuell ökning i antalet patentansökningar jämfört med föregående år, 8%. Bara Kina, Sydkorea och Kanada hade en högre tillväxttakt. De flesta europeiska länderna ökade något, medan Tyskland låg kvar på samma nivå som föregående år, och Frankrike och Nederländerna minskade.

Ericsson står med sina 1616 ansökningar för den största andelen patentansökningar från Sverige (37%). Företaget återfinns på plats sju i topplistan över företag som har lämnat in flest ansökningar till EPO under det analyserade året.

 

Detta sammandrag av EPO:s årliga statistikrapport för 2019. Du kan ta del av rapporten i sin helhet samt grafiska sammanställningar här>>

Andra nyheter

 • Sverige 14 Sep 2022

  Med fondpengar – skydda dina IP-rättigheter

  Läs mer

 • Sverige 24 Aug 2022

  Välkommen Cao – vår nya European Patent...

  Läs mer

 • Sverige 07 Jul 2022

  Välkommen Christina!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi