EU 24 Aug 2021

Sverige fortsatt i topp inom EU

Sverige håller fortsatt ledande position inom EU när det gäller innovationskraft. Därefter följer Finland, Danmark och Belgien. Det visar EU-kommissionens rapport European Innovation Scoreboard 2021. Globalt presterar EU bättre än många av de stora konkurrerande länderna som t.ex Kina, Brasilien, Sydafrika, Ryssland och Indien, medan Sydkorea, Kanada, Australien, USA och Japan presterar över EU:s resultat.

Europas innovationskraft fortsätter att förbättras i hela EU. Den har i genomsnitt ökat med 12,5% sedan 2014. De undersökta grupperna tenderar att vara geografiskt koncentrerade där grupperna Innovation Leaders och de flesta Strong Innovators återfinns i Norden och Västeuropa. De flesta Moderate och Emerging Innovators hittar man i södra och östra Europa. De fyra toppmedlemsstaterna har en innovationskraft på över 125% av EU-genomsnittet. Innovationskraften har ökat mest i Cypern, Estland, Grekland, Italien och Litauen med 25 procentenheter eller mer.

Stockholm är den mest innovativa regionen i Europa, följt av Etelä-Suomi i Finland och Oberbayern i Tyskland. Hovedstaden-regionen i Danmark ligger på fjärde plats och Zürich i Schweiz på femte plats.

I de indikatorer för innovationssystem som mätts, framgår att Sveriges styrkor är användningen av informationsteknologi, personalresurser och attraktiva forskningssystem. De tre indikatorerna i topp är livslångt lärande, PCT-ansökningar och internationella vetenskapliga sampublikationer. Mer finns att läsa i avsnittet för Sverige.

När det gäller immateriella tillgångar avviker detta till viss del från övergripande klassificering i fyra mätningsgrupper. Danmark ligger här bland topp 5  tillsammans med två andra Innovation Leaders Finland och Sverige, samt två Strong Innovators Österrike och Tyskland. Alla Innovation Leaders har en innovationskraft över EU-genomsnittet, med undantag för Belgien.

Om European Innovation Scoreboard
Årets resultat i European Innovation Scoreboard har reviderats och baseras på nya indikatorer för digitalisering och miljömässig hållbarhet, vilket ger ett resultat som är mer i linje med EU:s politiska prioriteringar.

European Innovation Scoreboard ger en jämförbar analys av innovationskraften i EU-länder, andra europeiska länder och regionala grannar. Den bedömer relativa styrkor och svagheter i nationella innovationssystem och hjälper länder att identifiera områden som de behöver förbättra. Den första rapporten släpptes 2001.

Sammanfattning EIS 2021 (pdf)>>
Rapport för Sverige kan läsas här (EN pdf)>>
EU-rapporten i sin helhet kan läsas här>>

Bild: European Commission, Innovation Scoreboard 2021

 

 

Andra nyheter

 • Sverige 14 Sep 2022

  Med fondpengar – skydda dina IP-rättigheter

  Läs mer

 • Sverige 24 Aug 2022

  Välkommen Cao – vår nya European Patent...

  Läs mer

 • Sverige 07 Jul 2022

  Välkommen Christina!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi