Worldwide 12 Jun 2017

Sverige i topp gällande patent

Sverige ligger på en andra plats i listan av antal internationella patentansökningar (PCT-ansökningar) per miljoner invånare. Schweiz toppar listan och Japan kommer på tredje plats. 

Statistiken visar att Sverige under 2016 lämnade in ca 370 internationella patentansökningar per en miljon invånare. Motsvarande siffra för ettan Schweiz var ca 530 ansökningar, och för trean Japan ca 350.

Ungefär en fjärdedel av  ansökningarna från Sverige gäller digital kommunikationsteknik, 8% gäller transport och frakt, och 6% gäller maskinelement. Likt tidigare år står Ericsson och Scania för en stor del av ansökningarna. 

Om man tittar på inlämnade internationella patentansökningar i absoluta tal, det vill säga utan justering för folkmängd, hamnar Sverige på plats 10, samma placering som 2015. Listan toppas då av USA, Japan och Kina som tillsammans står för 62% av alla internationella patentansökningar. Globalt så ökade antalet inlämnade internationella patentansökningar år 2016 med 7,3 %.

Statistiken ovan kommer från PRV:s Statistikårsbok 2016 som publicerades 1 juni 2017. Du kan ta del av boken i sin helhet här>> 

Andra nyheter

 • Stockholm 17 Jan 2022

  Groth & Co flyttar!

  Läs mer

 • Jamaica 17 Jan 2022

  Jamaica ansluter sig till Madridprotokollet

  Läs mer

 • Jamaica 13 Jan 2022

  Jamaica ansluter sig till Haag-systemet

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi